Dysfagia

Dysfagia to określenie oznaczające trudności w przełykaniu tj. przechodzeniu pokarmów lub płynów z jamy ustnej przez gardło, przełyk do żołądka. Może charakteryzować się brakiem czucia w gardle, występowaniem trudności w przejściu płynów lub jedzenia z jamy ustnej do dalszych odcinków przewodu pokarmowego albo innymi objawami. W klasyfikacji ICD-10 występuje pod symbolem R13 (jako dysfagia)[1]WHO: ICD-10 Version 2010. W odróżnieniu od odynofagii (w ICD-10 oznaczonej jako R07), w dysfagii nie muszą występować dolegliwości bólowe, ale oba schorzenia mogą występować razem.

Przyczyny

Przyczynami dysfagii mogą być:

  • choroby OUN
  • zespół Parkinsona i inne choroby pozapiramidowe
  • miastenia i zespoły miasteniczne
  • miopatie, zespoły miasteniczne
  • neuropatie obwodowe
  • choroby powodujące zwężenie przełyku np. GERD, nowotwory, uchyłki
  • zwężenia w wyniku zmian zapalnych, wrzodowych, po oparzeniach
  • choroby narządów sąsiadujących wpływających na funkcje gardła i przełyku
  • zaburzenia motoryczne[2]Olszewski J., Rehabilitacja zaburzeń połykania, 2015, pełny tekst [dostęp 03.11.2017]
  • zaburzenia psychiczne – dysfagia spowodowana trudnościami psychicznymi (lęk przed przełykaniem) jest nazywany fagofobią.

Leczenie

Leczenie dysfagii zależy od przyczyny jej powstania. Do czynności, które można podjąć w leczeniu schorzenia można zaliczyć rehabilitację, zmianę diety, zastosowanie sondy żywieniowej, leczenie operacyjne, farmakoterapię (głównie, jeśli przyczynami zaburzeń są dysfunkcje układu pozapiramidowego). W zespole leczącym pacjenta z dysfagia mogą znaleźć się zarówno fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalizacji, dietetycy, farmaceuci czy psychologowie.[3]Wikipedia: Dysphagia (ang) [dostęp 03.11.2017]

Ze względu na obecność receptorów zimna w środkowej części gardła w leczeniu dysfagii sugeruje się terapię zimnymi płynami.

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: