Dystonia

Dystonia jest przewlekłym zespołem zaburzeń neurologicznych, w którym trwałe lub powtarzające się skurcze mięśni powodują skręcanie i wyginanie różnych części ciała, przez co chory przybiera często nienaturalną postawę. Zaburzenie to przybiera różne formy, a w wielu chorobach dystonia może być jednym z objawów.

Zaburzenie może być spowodowane urazami fizycznymi wynikającymi z przebiegu porodu, innymi urazami fizycznymi, infekcjami, zatruciami (np. ołowiem) lub reakcjami na niektóre leki (np. neuroleptyki w wyniku blokowania receptora D2). Przyczyna mogą być też uwarunkowane genetycznie choroby neurologiczne. Leczenie dystonii może obejmować leki doustne, zastrzyki z toksyną botulinową, zabiegi chirurgiczne oraz fizjoterapię lub inne terapie wspomagające.[1]Wikipedia: Dystonia (ang) [dostęp 27.10.2017][2]Wikipedia: Dystonia (pl) [dostęp 27.10.2017][3]Dystonia Foundation: What is dystonia? [dostęp 27.10.2017]

Klasyfikacja dystonii

W klasyfikacji ICD-10 oznaczana jest symbolem G24.X.[4]WHO: ICD-10 Version 2010

G24.0 – Dystonia wywołana przez leki
G24.1 – Dystonia samoistna rodzinna
G24.2 – Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3 – Kurczowy kręcz karku
G24.4 – Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.5 – Kurcz powiek
G24.8 – Inne dystonie
G24.9 – Dystonia, nie określona

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: