Efektywność kosztowa

Efektywność kosztowa (koszt-efektywność, ang. cost-effectiveness) w farmakoekonomice to stosunek kosztów danej interwencji do jej efektu leczniczego lub profilaktycznego. Przykładem niskiej efektywności kosztowej może być sytuacja, w której dany lek zapobiega wystąpieniu określonej choroby, ale koszt interwencji u wszystkich pacjentów z grupy ryzyka przewyższa koszt leczenia choroby.

Efektywność kosztowa pozwala na porównanie kosztów danej interwencji mających wpływ na ten sam punkt końcowy, wyrażony w jednostkach takich jak liczba incydentów sercowo-naczyniowych (udarów, zawałów), którym interwencja zapobiega lub liczba dodatkowych lat życia.

Ocena efektywności kosztowej jest częścią analizy HTA.

Data ostatniej aktualizacji: 09.11.2018.

Inne pojecia w leksykonie:
Udostępnij
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp