ICD-10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) to klasyfikacja

Czytaj dalej

IMAO

Inhibitory monoaminooksydazy to grupa związków stosowanych głównie w leczeniu atypowej depresji i choroby Parkinsona. W Polsce zarejestrowane są tylko moklobemid, selegilina i rasagilina.

Czytaj dalej

Indeks glikemiczny

Indeks glikemiczny (GI, ang. glycemic index) – oznacza  wzrost  poziomu glukozy we krwi w ciągu dwóch godzin po spożyciu określonego

Czytaj dalej

INN

INN (ang. international nonproprietary name), międzynarodowa nazwa niezastrzeżona – oficjalna i unikalna nazwa substancji czynnej leku rekomendowana do nazewnictwa przez Światową Organizację

Czytaj dalej

INR

INR (International Normalized Ratio, Międzynarodowy współczynnik znormalizowany) to laboratoryjny wskaźnik krzepnięcia krwi służący do oceny skuteczności leczenia doustnymi antykoagulantami. U zdrowych osób

Czytaj dalej

Inulina

Inulina – jest to naturalnie występujący polisacharyd produkowany przez wiele rodzajów roślin. Jest naturalnym prebiotykiem. Należy do fruktanów, polimerów fruktozy.

Czytaj dalej
1