SAD

Choroba Afektywna Sezonowa (ang. Seasonal Affective Disorder), depresja sezonowa – zaburzenie afektywne objawiające się spadkiem aktywności, występowaniem lęków, nadmierną drażliwością lub

Czytaj dalej

SARI

SARI – antagonisty receptorów serotoninowych i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny ( ang. serotonin antagonist and reuptake inhibitors) to grupa leków

Czytaj dalej

Sarkopenia

Sarkopenia – oznacza stopniowy zanik mięśni oraz spadek siły mięśniowej, które postępują wraz z wiekiem. Nie jest to nazwa choroby

Czytaj dalej

Serotonina

Serotonina (5–hydroksytryptamina zapisywana w skrócie 5-HT) to amina biogenna występująca głównie w przewodzie pokarmowym, płytkach krwi i jako neuroprzekaźnik w

Czytaj dalej

SLS

SLS – laurylosiarczan sodu (ang. Sodium Lauryl Sulfate) powszechnie stosowany składnik kosmetyków myjących, który poprzez swoje działanie uszkadza barierę lipidową naskórka

Czytaj dalej

SNRI

SNRI – inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (z ang. serotonin norepinephrine reuptake inhibitor) – grupa leków przeciwdepresyjnych, która hamuje wychwyt zwrotny serotoniny

Czytaj dalej

SSRI

SSRI (ang. Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors) – selektywne inhibitory wychwytu  zwrotnego serotoniny to grupa leków przeciwdepresyjnych stosowanych w depresjach prostych

Czytaj dalej

ŚSSPŻ

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego – środek spożywczy, który ze względu na szczególny skład lub sposób przygotowania wyraźnie różni się

Czytaj dalej

Synbiotyki

Synbiotyki – określenie połączenia probiotyku z prebiotykiem. Połączenie takie wykazuje działanie synergistyczne, co oznacza, że podane równocześnie będą wzajemnie wzmacniać

Czytaj dalej
12