Glikogen

Glikogen to polisacharyd, którego monomery stanowią cząsteczki D-glukozy. Jest materiałem zapasowym występującym u ludzi, zwierząt, grzybów i bakterii. U ludzi glikogen jest wytwarzany i przechowywany głównie w komórkach wątroby oraz w około siedmiokrotnie mniejszym stężeniu w komórkach mięśni szkieletowych. U człowieka ważącego około 70 kg masa glikogenu w wątrobie to około 100-120 g, a mięśniach szkieletowych – około 400 gram.  Małe ilości glikogenu znajdują się również w innych tkankach i komórkach, w tym nerkach, czerwonych i białych krwinek oraz w komórkach glejowych. Podczas ciąży glikogen jest też przechowywany w macicy.

Struktura

Poszczególne cząsteczki D-glukozy są połączone w łańcuchy wiązaniami α-1,4-glikozydowymi. Co 10-14 monomerów występuje rozgałęzienie łańcucha – monomer D-glukozy z nowego łańcucha jest połączony wiązaniem α-1,6-glikozydowym z monomerem w łańcuchu macierzystym.

Ze względu na sposób syntezy glikogenu każda granulacja glikogenu ma w swoim rdzeniu białko glikogeniny, a sama cząsteczka glikogenu jest przechowywana w postaci uwodnionej.[1]Wikipedia: Glikogen (pl) [dostęp 27.10.2017][2]Wikipedia: Glycogen (ang) [dostęp 27.10.2017]

Nie myl z: glukagon

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: