Hipomimia

Hipomimia – uboga mimika twarzy często określana jako “twarz maskowata”. Jest jednym z objawów choroby Parkinsona, powstającym w wyniku spadku stężenia dopaminy transmitującej sygnał z mózgu dla mięśni.

Inne pojęcia w Leksykonie: