Idiosynkrazja

Idiosynkrazja to stan zwiększonej odczynowości organizmu na określony związek chemiczny skutkujący rzadką i niedająca się przewidzieć reakcją występująca u niewielkiego odsetka osób, na skutek zastosowania określonej kuracji lub konkretnego leku. Jest zaliczana do reakcji pseudoalergicznych to znaczy, że jej przebieg jest podobny do reakcji alergicznej, ale powstaje w wyniku nieimmunologicznego uwolnienia mediatorów reakcji nadwrażliwości, i co ważne, może wystąpić podczas pierwszego kontaktu z lekiem (w przypadku alergii konieczna jest wcześniejsza ekspozycja na lek).

Przykładem tej reakcji może być agranulocytoza po podaniu metamizolu, obrzęk naczynioruchowy czy też gwałtowne napady astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego.

Inne pojęcia w Leksykonie: