Jakość życia

Jakość życia (ang. Quality of life, QoL) – to sposób, w jaki człowiek odczuwa i reaguje na stan swojego zdrowia i na inne niemedyczne aspekty życia. Jest to pojęcie bardzo szerokie i może zawierać w sobie dobre samopoczucie: fizyczne, funkcjonalne, emocjonalne i intelektualne. Poza tym na jakość życia składają się także takie czynniki jak: praca, relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz inne okoliczności życiowe.

Obecnie uważa się, że dana interwencja jest korzystna dla pacjenta, nie kiedy zmienia określony parametr kliniczny, lecz gdy ma istotny wpływ na poprawienie jakości życia. Obniżenie ciśnienia tętniczego do niższych wartości nie jest celem leczenia samym w sobie, lecz zapobieganie zawałom i udarom, które znacząco obniżają jakość życia, już tak.

Inne pojęcia w Leksykonie: