Jatrogenia

Jatrogenia – (iatros – lekarz, genesis – pochodzący) oddziaływanie lekarza bądź innego pracownika służby zdrowia na stan zdrowia osoby poddawanej leczeniu. Powszechnie jatrogenia rozumiana jest jako działanie powodujące pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.

Choroba jatrogenna to stan wywołany np. działaniem niepożądanym leku (ADR). Na przykład jatrogenny parkinsonizm to zespół parkinsonowski wywołany neuroleptykami.

Inne pojęcia w Leksykonie: