Jatrogenny

Jatrogenny - przymiotnik pochodzący od greckiego słowa iatros - medyczny oraz gena - pochodzenie, czyli będący wynikiem negatywnych (najczęściej) skutków zastosowanych procedur medycznych.[1]Korytkowska D: Pojęcie błędu medycznego, zdarzenia niepożądanego i choroby jatrogennej - rozważania terminologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013(296)

Dalsza część dostępna jedynie dla osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Zaloguj się.

zamknij

Źródła:   [ + ]

Cytuj ten artykuł jako:
Redakcja, i in.: Jatrogenny, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/leksykon/jatrogenny/) [dostęp: 6 grudnia 2019]

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania: