Klirens

Klirens to termin pochodzący od ang. clearance, czyli usuwanie. Klirens jest miarą objętości osocza oczyszczonego całkowicie z leku w jednostce czasu, a jego standardowa jednostka to ml/min.

Wyróżniamy: klirens całkowity, nerkowy, wątrobowy oraz płucny. Klirens jest wartością charakterystyczną dla konkretnej substancji, co uzależnione jest od szybkości filtracji. Jeżeli klirens jest przyspieszony substancja szybciej zostanie usunięta z organizmu. 

Banianie klirensu wykorzystywane jest w ocenie funkcji nerek, poprzez wyznaczaniu GFR. Za złoty standard w badaniach GFR uznawany był klirens inuliny, aktualnie wypierany jest przez badanie klirensu kreatyniny.

Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2019.

Inne pojecia w leksykonie:
Udostępnij
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp