Leukopenia

Leukopenia to spadek ilości leukocytów we krwi. Zjawisko to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji.

Neutropenia to zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, które stanowią większość białych krwinek. Jednocześnie jest to najczęściej występujący rodzaj leukopenii, w związku z czym terminów często używa się zamiennie.

Przyczyną leukopenii może być m.in.:

  • infekcja wirusowa,
  • chemioterapia i radioterapia
  • HIV, AIDS,
  • przewlekłe choroby szpiku kostnego i krwi (np. mielofibroza, niedokrwistość aplastyczna),
  • tyfus, malaria, gruźlica,
  • niektóre nowotwory,
  • zakażenia riketsjami,
  • powiększenie śledziony (w wyniku np. nadciśnienia w żyle wrotnej lub przewlekłych schorzeń wątroby).
  • niedobory folianów, miedzi czy cynku.

Leukopenia może też być spowodowana zatruciem arsenem. Przyczyną może też być też przyjmowanie niektórych leków np. przewlekła sterydoterapia, terapia lekami przeciwpsychotycznymi, przeciwdepresyjnymi, interferonami czy kwasem walproinowym, lamotryginą, metronidazolem.[1]Wikipedia: Leukopenia (pl) [dostęp 20.10.2017][2]Wikipedia: Leukopenia (eng) [dostęp 20.10.2017]

Zobacz też Czytaj też: Agranulocytoza

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: