Miażdżyca

Miażdżyca – to przewlekła choroba zapalna tętnic, cechująca się tworzeniem charakterystycznych zmian w ścianie naczynia, z naciekami zapalnymi, gromadzeniem lipidów i włóknieniem. Wywołana jest kilkoma współistniejącymi czynnikami, w tym genetycznymi i środowiskowymi. 

Inne pojęcia w Leksykonie: