MRSA

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus to oporne na metycylinę szczepy bakterii Gram-dodatnich. Wykazują różnicę genetyczną w porównaniu do innych szczepów Staphylococcus aureus. Do MRSA zaliczamy te szczepy S. aureus, które rozwinęły wielolekową oporność na antybiotyki beta-lakatamowe – w tym penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy i karbapenemy. Oporność polega na mutacji genu kodującego białko wiążące penicylinę (PBP), które w wyniku zmiany struktury tracą powinowactwo do metycyliny.

MRSA jest odpowiedzialny za niektóre trudne do leczenia zakażeń u ludzi w tym część zakażeń wewnątrzszpitalnych.

W leczeniu MRSA wykorzystuje się sulfametoksazol, trimetoprim i linezolid. Ze względu na występowanie u wielu szczepów oporności krzyżowej z makrolidami i fluorochinolonami, nie jest zalecane stosowanie leków z tych grup.[1]Sacha J., Wieczorek J., Jakoniuk J.: Wrażliwość Staphylococcus aureus na nowe antybiotyki makrolidowe, Przegląd Lekarski 2008. pełny tekst .PDF

Szczepy, które nie wykształciły tego rodzaju oporności, opisuje się jako methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA). Kilka nowo odkrytych szczepów MRSA wykazuje oporność nawet na wankomycynę i teikoplaninę – szczepy te zostały nazwane vancomycin intermediate-resistant Staphylococcus aureus (VISA).[2]Wikipedia: MRSA pełny tekst

 

Źródła:   [ + ]

Cytuj ten artykuł jako:
Redakcja, i in.: MRSA, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/leksykon/mrsa/) [dostęp: 23 lipca 2019]

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania:

Nasze projekty
Partnerzy Pilotażu Opieki Farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Lekowy Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Domowej Apteczki Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej