Nadwrażliwość

Nadwrażliwość to nieprawidłowa reakcja uczulonego wcześniej organizmu na powtórne zetknięcie z antygenem. W jej wyniku może dochodzić do bardzo silnej odpowiedzi, zarówno typu komórkowego, jak i humoralnego, a w krańcowych wypadkach nawet do niszczenia własnych komórek.

Wyróżnia się 4 typy reakcji nadwrażliwości według Coombsa:

  1. Nadwrażliwość typu I (wczesna, anafilaktyczna)
  2. Nadwrażliwość typu II (reakcja cytotoksyczna)
  3. Nadwrażliwość typu III (kompleksów immunologicznych)
  4. Nadwrażliwość typu IV (opóźniona, komórkowa)

Inne pojęcia w Leksykonie: