Neutropenia

Neutropenia to zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, które stanowią większość białych krwinek. Zjawisko to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji. Jednocześnie jest to najczęściej występujący rodzaj leukopenii, w związku z czym tych terminów często używa się zamiennie.

Zobacz też Czytaj też: Leukopenia

Objawy neutropenii to charakterystyczne symptomy występowania zakażenia takie jak gorączka, ból przy połykaniu, ból dziąseł, zmiany ropne skóry, zapalenie ucha środkowego, może też wystąpić niskie ciśnienie.[1]Wikipedia: Leukopenia (ang) [dostęp 20.10.2017][2]Wikipedia: Neutropenia (ang) [dostęp 27.10.2017]

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: