(-)

Nieskuteczność częściowo udowodniona.

Ocena przyznaje się, jeśli istnieją pewne doniesienia z badań klinicznych wskazujące na nieskuteczność w danym wskazaniu, jednak są one sprzeczne, jakość badań jest słaba lub grupa badawcza była za mała. Rekomendowanie takich preparatów jest niezalecane. Warunki, jakie muszą być spełnione, to:

  • Jedno lub więcej RCT lub meta-analiz (poziom wiarygodności dowodów = A lub B) lub co najmniej 2 badania populacyjne lub epidemiologiczne (poziom wiarygodności dowodów = B)
  • Jakość dowodów = A lub B
  • Wnioski z różnych badań są spójne i pokazują NEGATYWNE wyniki przy danym wskazaniu, przy braku wyników pokazujących coś zupełnie przeciwnego. Sprzeczne doniesienia mogą być obecne w literaturze, ale te o negatywnym efekcie muszą przeważać.

Ocena skuteczności dotyczy bardzo konkretnych wskazań. Dany produkt może mieć udowodnioną skuteczność w jednym wskazaniu, a jej brak w innym. Na portalu zaadoptowaliśmy system ocen oparty o kryteria EBM, którym substancje oceniane są w skali od (– – –) do (+++). Każde doniesienie opatrzone jest przypisem i linkiem do publikacji, dzięki czemu można łatwo dotrzeć do źródła.

Inne pojecia w leksykonie:
Udostępnij
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp