Nocebo

Nocebo – zjawisko wystąpienia działań ubocznych po zastosowaniu placebo, w wyniku negatywnego nastawienia pacjenta do zastosowanej terapii, np. po przedstawieniu informacji o potencjalnych działaniach niepożądanych, pacjent zaczyna je sam odczuwać.

Czytaj też:
Pacjencie, zaufaj farmaceucie. Lekarz nie zawsze ma rację [Case #18]

Inne pojęcia w Leksykonie: