Nutraceutyki

Nutraceutyki – substancje naturalnie występujące w żywności, których spożycie może pozytywnie oddziaływać na funkcjonowanie organizmu i zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Głównym źródłem nutraceutyków są  produkty pochodzenia roślinnego, w mniejszym stopniu mikroorganizmy i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Inne pojęcia w Leksykonie: