Oświadczenie zdrowotne

Oświadczenie zdrowotne – oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem. Przekazy komercyjne i informacje zamieszczone na etykietach suplementów diety muszą być zgodne ze złożonymi przez producenta oświadczeniami zdrowotnymi dotyczącymi danego produktu.[1]GIS:Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – informacje ogólne. [dostęp: 02.10.2018] pełny tekst

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: