PCS

PCS – Farmacja Oparta na Faktach (Pharmaceutical Credibility System) to autorski system certyfikacji treści farmaceutycznych i szkoleń opracowany przez grupę opieka.farm umożliwiający weryfikację wiarygodności opracowań i prelekcji związanych z farmacją. Standard PCS dotyczy wszystkich platform i wydawnictw firmy.

Kryteria weryfikacji wiarygodnego opracowania, kursu lub prezentacji to:

Oparcie na faktach

Opracowanie powinno być poparte najlepszymi dostępnymi dowodami naukowymi. Prace przeglądowe nie mogą być cytowane jako dowód na skuteczność lub bezpieczeństwo preparatu. Niedopuszczalne jest prezentowanie opinii lub informacji opartych o dowody anegdotyczne.

Aktualność

Treść powinna opierać się o najnowsze wytyczne, przeglądy systematyczne i metaanalizy.

Uczciwość w reklamie

Wykład, opracowanie i prezentacja są w czytelny oznaczone jako sponsorowane.

Kompetencja

Opracowanie zostało przygotowane pod nadzorem eksperta w danej dziedzinie z wykształceniem kierunkowym.

Niestosowanie marketingu negatywnego

Opracowanie sponsorowane nie może stawiać w złym świetle celowo innego produktu.

Cytuj ten artykuł jako:
Redakcja, i in.: PCS, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/leksykon/pcs/) [dostęp: 22 lipca 2019]

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania:

Nasze projekty
Partnerzy Pilotażu Opieki Farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Lekowy Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Domowej Apteczki Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej