Podwójne zaślepienie

Podwójne zaślepienie (ang. double blinding) to metoda stosowana w badaniach klinicznych w celu zmniejszenia ryzyka popełnienia błędu systematycznego, w ocenie wartości nowego leku. W metodzie tej zarówno lekarz prowadzący badania jak i pacjent nie wie czy badany otrzymuje placebo/leczenie standardowe (np. tzw. złoty standard) czy nowy lek.

Inne pojęcia w Leksykonie: