Polimorfizm

Polimorfizm – to inaczej wielopostaciowość związku chemicznego. Zjawisko polimorfizmu polega na tym, że dana substancja, zależnie od warunków, występuje w dwóch lub więcej odmianach różniących się postacią krystaliczną i strukturą sieci przestrzennej.

Odmiany polimorficzne mogą różnić się właściwościami fizycznymi, a niekiedy także chemicznymi. Wiele farmaceutyków może posiadać różne struktury krystaliczne, co ma istotny wpływ na właściwości samego leku.

Inne pojęcia w Leksykonie: