PRAC

PRAC (z ang. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), czyli Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, to jednostka EMA odpowiedzialna za monitorowanie bezpieczeństwa stosowania leków zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Data ostatniej aktualizacji: 02.01.2019.

Inne pojecia w leksykonie:
Udostępnij
+1
Udostępnij
Email
Pocket
WhatsApp