PRAC

PRAC (z ang. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), czyli Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, to jednostka EMA odpowiedzialna za monitorowanie bezpieczeństwa stosowania leków zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Inne pojęcia w Leksykonie: