Prekursory kategorii 1

Prekursory kategorii 1 – dawniej grupa I-R – są to substancje chemiczne posiadające potencjalne zastosowanie przy produkcji narkotyków. Wśród nich na rynku znaleźć można:

  • efedrynę,
  • pseudoefedrynę i
  • ergotaminę.

Aktem prawym określającym warunki obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania tych substancji jest Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami.

Inne pojęcia w Leksykonie: