Ramię badania

Ramię badania klinicznego (ang. arm) – to grupa osób biorących udział w badaniu. Najczęściej w badaniu mamy do czynienia z dwoma ramionami, czyli grupami uczestników: grupą badaną przyjmującą lek lub poddawaną innej procedurze oraz grupą kontrolną przyjmującą placebo lub standardowe leczenie.

Inne pojęcia w Leksykonie: