Randomizacja

Randomizacja w odniesieniu do badań klinicznych jest to proces polegający na losowym przydzielaniu uczestników badania do grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej, stąd też wszyscy uczestnicy mają równe szanse trafienia do każdego z ramion badania.

Metoda ta zmniejsza ryzyko błędu systematycznego w wynikach badania.[1]Europejska Akademia Pacjentów: Randomizacja [dostęp 2.10.2018] pełny tekst

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: