SAD

Choroba Afektywna Sezonowa (ang. Seasonal Affective Disorder), depresja sezonowa – zaburzenie afektywne objawiające się spadkiem aktywności, występowaniem lęków, nadmierną drażliwością lub problemami z koncentracją. Charakteryzuje się okresowym występowaniem – od okolic października i listopada i utrzymującym się do końca zimy.

Sprawdź kurs na temat depresji sezonowej:

Inne pojęcia w Leksykonie: