SARI

SARI – antagonisty receptorów serotoninowych i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny ( ang. serotonin antagonist and reuptake inhibitors) to grupa leków wykorzystywana głównie w leczeniu:

  • depresji,
  • lęku,
  • bezsenności[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin_antagonist_and_reuptake_inhibitor.

Jedynym lekiem tej grupy dostępnym w preparatach leczniczych w Polsce jest:

  • trazodon (Trittico CR, Trittico XR). 

Działania niepożądane leku pojawiają się rzadko i są to:

  • senność,
  • zawroty głowy,
  • zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
  • suchość w ustach[2]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22232986.

(O różnicy między dostępnymi w Polsce lekami z trazodonem pisaliśmy tutaj: Dwie postacie trazodonu o przedłużonym uwalnianiu: Trittico CR i Trittico XR [Case #12])

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: