SNRI

SNRI – inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (z ang. serotonin norepinephrine reuptake inhibitor) – grupa leków przeciwdepresyjnych, która hamuje wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny przez neurony, w efekcie czego zwiększa się ich stężenie w szczelinie synaptycznej pomiędzy neuronami.

Leki tej grupy wystepujące obecnie na polskim rynku to:

  • wenlafaksyna (Alventa, Efectin ER, Efevelon SR, Faxigen XL, Faxolet ER, lafactin, Oriven, Prefaxine, Symfaxin ER, Velafax, Venlecitine),
  • duloksetyna (Cymbalta, Dulsevia).

SNRI  stosuje się do leczenia:

  • depresji,
  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń związanych z paniką,
  • innych zaburzeń nastroju[1]Drugs.com SNRI antidepressants .

Działania niepożądane tej grupy leków dotyczą przede wszystkim nadmiernego pobudzenia układu adrenergicznego – może pojawić się tachykardia, zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi, bóle i zawroty głowy, trudności w oddawaniu moczu.

Źródła:   [ + ]

Inne pojęcia w Leksykonie: