Tachykardia

Tachykardia – określenie przyspieszonego rytmu serca powyżej 100 uderzeń na minutę. Wyróżnia się tachykardię zatokową w przypadku fizjologicznego przyspieszenia bicia serca w odpowiedzi na stres lub wysiłek fizyczny. Patologicznie mamy do czynienia z tachyarytmią w postaci częstoskurczu nadkomorowego (migotanie i trzepotanie przedsionków) lub komorowego (migotanie komór).

Niektóre objawy towarzyszące patologicznej tachykardii: zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, duszność i płytki oddech. 


Inne pojęcia w Leksykonie: