Wegetatywny układ nerwowy

Patrz: AUN

Inne pojęcia w Leksykonie: