fbpx

Na czym ma polegać dystrybucja przez apteki leków i wyrobów z asortymentu rezerw strategicznych? – Wyjaśniamy!

Autor:
mgr farm.
Dodano: 02/06/2022
Aktualizacja: 05/11/2022
Dystrybucja leków z RARS przez apteki.
Dystrybucja leków z RARS przez apteki.
Wyjaśniamy, na jakich zasadach apteki mogą prowadzić obrót lekami i wyrobami z rezerw strategicznych.

Zagadnienia:

Na czym ma polegać dystrybucja przez apteki leków i wyrobów z asortymentu rezerw strategicznych? Kto może prowadzić dystrybucję tych produktów i w jakich sytuacjach?

Krótka odpowiedź

Rozporządzenie MZ udostępniło możliwość prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw. Możliwe jest dystrybuowanie nawet produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyjaśnienie

Pierwszego czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie MZ w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw. Możliwe jest dystrybuowanie nawet produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.[1]

Rozporządzenie pozwala na prowadzenie działalności polegającej na:

 • przyjmowaniu,
 • przechowywaniu,
 • wydawaniu pacjentom.

Działalność ta może być prowadzona w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583),[2] przez:

 • apteki ogólnodostępne,
 • apteki zakładowe,
 • apteki szpitalne,
 • działy farmacji szpitalnej.

Może być prowadzona taka dystrybucja:

 • produktów leczniczych, w tym niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wyrobów medycznych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

które stanowią:

 • asortyment rezerw strategicznych, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 637 i 655),[3]
 • są udostępnione na podstawie przepisów tej ustawy.

Sytuacje kryzysowe to sytuacje wpływające negatywnie na poziom bezpieczeństwa lub wywołujące znaczne ograniczenia w działaniu administracji publicznej. Dokładną definicję przytaczam poniżej:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;[2]

Zobacz też: Recepta weterynaryjna – Kompendium

Piśmiennictwo:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw. Dz.U.2022.1162 pełny tekst
 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tekst ujednolicony
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych tekst ujednolicony

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.