fbpx

Serwis:

Najważniejsze zmiany w aptekach od 1.11.2023 – podsumowanie

Autor:
mgr farm.
Dodano: 03/11/2023
Aktualizacja: 03/11/2023
Od 1.11.2023 w życie wchodzą kolejne zapisy Dużej Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej (DNUR). Które z zapisów obowiązują od tej daty? Jakie najważniejsze zmiany wchodzą w życie z tę datą?

Dnia 1.11.2023 wchodzą w życie kolejne zapisy DNUR, czyli Dużej Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej. Najważniejsze zmiany, które dotyczą aptek otwartych to:[1]

Kompendium prawne o DNUR zostało opublikowane w osobnym artykule: Zmiany z Dużej Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej

Ograniczenie w ilości wydawanych leków

Od 1. listopada możliwe jest wydanie pacjentowi porcji produktu zapisanego na recepcie na maksymalnie 120-dniowy okres kuracji, a kolejna porcja może zostać wydana po upływie ¾ okresu na który pacjent zrealizował już receptę, czyli w tym przypadku po 90 dniach.

Z uwagi na liczne rozbieżności w interpretacji zapisu MZ wydało 22 września 2023r. komunikat, w którym znaleźć można informację, że „z dniem 1 listopada 2023 r. zacznie obowiązywać zasada, zgodnie z którą w przypadku gdy na recepcie przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania, pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę. Celem ujednolicenia wątpliwości interpretacyjnych, które docierają do Ministerstwa Zdrowia wyjaśnić należy, że zarówno w odniesieniu do recept których realizacje rozpoczęto przed 1 listopada 2023 jak i recept których realizację rozpoczęto od tej daty stosuje się następującą regułę. Po 1 listopada 2023 należy pacjentowi wydać leki na maksymalnie 120-dniowy okres terapii a kolejna realizacja może nastąpić po 3/4 tego okresu czyli 90 dniach.” [2]

Elektroniczne recepty na leki narkotyczne i psychotropowe

Uszczelnienie nadzoru nad ordynacją leków wykorzystywanych do celów niemedycznych zostało osiągnięte poprzez wprowadzenie zapisu o konieczności wystawiania recept na środki narkotyczne oraz psychotropowe wyłącznie w postaci elektronicznej.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
Powyższy zapis nie dotyczy recept weterynaryjnych.

Możliwość zignorowania zapisu „NZ”

Zapisy w DNUR umożliwiają osobie wydającej leki w aptece na żądanie lub za zgodą pacjenta wydać inny lek niż przepisany na recepcie, pomimo zapisu „NZ” naniesionego przez osobę wystawiającą receptę. Farmaceuta realizujący receptę z taką adnotacją, na żądanie lub za zgodą pacjenta może wydać lek, który spełnia cechy leku opisane w mechanizmie substytucyjnym.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
W przypadku konieczności wydania innego leku niż zapisany na recepcie, możliwe będzie zignorowanie zapisu „NZ” naniesionego przez osobę wystawiającą receptę.

Uprawnienie C również w okresie połogu

DNUR poszerzył listę osób uprawnionych do korzystania z uprawnienia C o kobiety znajdujące się w okresie połogu. Ponadto zmianie uległ termin realizacji recept z powyższym uprawnieniem. które są ważne tylko w terminie miesiąca od dnia jej wystawienia albo od oznaczonej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
Realizacja recepty z uprawnieniem C jest możliwa jedynie w ciągu miesiąca od dnia jej wystawienia albo od oznaczonej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

Zwrot do hurtowni leku który „wypadł” z listy refundacyjnej

W przypadku gdy apteka posiada lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, który był objęty refundacją i dla którego została wydana decyzja o skróceniu okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej, albo dla którego wygasła decyzja refundacyjna, nabyty przed tymi zmianami, może w terminie 30 dni od daty obowiązywania nowego wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zwrócić ten produkt do hurtowni.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
Wprowadzenie możliwości zwrotu do hurtowni produktu, który „wypadł” z listy refundacyjnej pozwala na ograniczenie strat płynących ze zmian na listach refundacyjnych.

Limit finansowania surowców farmaceutycznych

Nowy system obliczania marży będzie analogiczny jak dotychczas, czyli będzie stanowił w dalszym ciągu 25% od kosztu sporządzenia, natomiast z dniem 1.11.2023 całkowita wartość marży nie może przekroczyć wysokości taxy laborum dla leku recepturowego sporządzanego w warunkach aseptycznych, czyli kwoty 24,66 zł.

Zmiana ta spowoduje, że wykonanie kosztownego leku recepturowego (o wartości ponad 100 złotych) nie będzie niosło za sobą znacząco wyższego zysku, gdyż niezależnie czy jego wartość będzie wynosić 150 czy 450 złotych, marża wyniesie 24,66 zł.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
Istotne jest, aby zweryfikować , czy ustawienia systemu są prawidłowe. Z informacji uzyskanych od dostawcy oprogramowania KAMSOFT, aktualizacja systemu KS-AOW do wersji min. 2023.3.0.2 lub 2024.0.0.2 jest dostosowana do zmian wynikających z nowelizacji ustawy refundacyjnej, w tym do zmian sposobu wyliczania marży detalicznej dla leków recepturowych.

Piśmiennictwo:

  1. MZ.(2023).Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Pełny tekst: https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/3408_u/$file/3408_u.pdf
  2. Komunikat MZ PL.454.6.2023.ŁS z 22 września 2023. https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/pl-454-6-2023-ls-komunikat-ministra-zdrowia-dotyczacy-185235131

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.