fbpx

Serwis:

NFZ zapłaci wybranym aptekom za dyżury nocne

Autor:
mgr farm.
Dodano: 20/06/2022
Aktualizacja: 05/11/2022
Farmaceutka w aptece.
Farmaceutka w aptece.
Zmiany w ustawie o refundacji leków dotyczące dyżurów nocnych zakładają, że dyżury te będą pełnione dobrowolnie, a nie przymusowo. Za pracę w godzinach nocnych i w święta zapłaci NFZ lub powiat.

Obecnie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa rada powiatu, a za ekspedycję w porze nocnej apteka pobiera dodatkową opłatę. Ze względu przede wszystkim na mały ruch w godzinach nocnych, dopłaty i zyski nie rekompensują kosztów prowadzenia apteki w tych godzinach. (Patrz: 20 lat w oparach absurdu. Felieton o nocnych dyżurach w aptece.”.)

Ministerstwa Zdrowia przedstawiło nową wersję (poprzednią zaprezentowano rok temu) projektu dotyczącego art. 94 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Obecne brzmienie tego artykułu jest następujące:

Art. 94. 1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu zawodu farmaceuty.
2a. Rada powiatu przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określa, w drodze rozporządzenia:
1) maksymalną wysokość dopłat, które są pobierane przez aptekę za ekspedycję w porze nocnej, uwzględniając potrzebę wydania leku;
2) grupę produktów leczniczych, za wydawanie których w porze nocnej nie pobiera się opłaty, biorąc pod uwagę konieczność udzielenia pomocy ratującej życie lub zdrowie.[1]

“Główna korekta dotyczy zakresu oddziaływania przepisów, które zakładają pokrywanie przez NFZ kosztów działalności aptek w nocy i w dni wolne od pracy. W pierwotnej wersji jest mowa o powiatach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców. Takie kryterium spełnia tylko jeden powiat. Projekt jest więc poprawiany. W wersji roboczej, przedstawionej podczas prac zespołu, jest już mowa o miastach, które są siedzibą władz powiatów, o liczbie mieszkańców nieprzekraczających 30 tysięcy osób. W tym kształcie projekt objąłby 40 proc. powiatów” – mówi cytowana przez portal Prawo.pl Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Nowelizacja Art. 94. zakłada, że dyżury apteczne będą oparte nie na przymusowości, ale na dobrowolności. Ponadto za dyżur w godzinach nocnych uznawana będzie praca pomiędzy godz. 21 a 22.59 danego dnia, a dyżur w dzień wolny od pracy będzie pełniony bez przerwy przez 4 kolejne pełne godziny zegarowe w przedziale czasowym pomiędzy godz. 10 a 18 tego dnia. W tych godzinach w powiatach spełniających wcześniej wspomniane warunki pracę aptek opłaci NFZ. W większych powiatach oraz w sytuacjach, gdy apteka miałaby być otwarta dłużej, to powiaty będą finansować dyżury apteczne.[2]

Piśmiennictwo:

  1. sjp.lex.pl: Art. 94. – [Godziny pracy aptek ogólnodostępnych] – Prawo farmaceutyczne. pełny tekst
  2. Prawo.pl: NFZ zapłaci aptekom za nocną pracę tylko w niedużych miastach. 20.06.2022. pełny tekst

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden

Więcej z kategorii "":

Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.