Notatki stażysty

Notatki stażysty to artykuły dotyczące całokształtu codziennej pracy w aptece: tabele z porównaniami składów leków, dawkowania i inne zestawienia. Wszystkie opracowania pisane są przez magistrów farmacji odbywających praktyki półroczne w AuF pod kierunkiem mgr. farm. Konrada Tuszyńskiego i mgr. farm. Effioma Uman-Ntuk.