fbpx

Nowy 4Flex PureGel – lek w postaci bezbarwnego żelu

Autor:
Publikacja: 17/12/2020
Partner: Doniesienie przygotowane na zlecenie firmy BAUSCH HEALTH.
Nowy preparat z naproksenem.

Zagadnienia:

Spis treści

Treść przeznaczona tylko dla pracowników ochrony zdrowia. Zaloguj się.

Do portfolio produktów firmy Bausch Health dołączył nowy preparat w postaci bezbarwnego żelu z naproksenem o stężeniu 10%, 4Flex PureGel. Nie należy go mylić suplementem na stawy 4Flex zawierającym kolagen, chociaż obydwa produkty mogą być stosowane jednocześnie.

4Flex PureGel odznacza się niską zawartością substancji pomocniczych, stąd nazwa – „pure-gel”, czyli czysty żel. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, a dzięki zawartości etanolu wywołuje efekt chłodzący i znieczulający. Naproksen, główny składnik leku 4Flex PureGel, ma udowodnioną skuteczność w chorobach zwyrodnieniowych stawów oraz miejscowym leczeniu bóli mięśniowo-stawowych. Warto dodać, że eksperci Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego zalecają stosowanie miejscowych NLPZ w leczeniu bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego (silna rekomendacja) i stawów dłoni.[1]

Według metaanalizy z 2016 roku oceniającej skuteczność nieoperacyjnych metod leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego, naproksen jest najskuteczniejszą opcją redukującą ból i poprawiającą funkcje stawu.[2]

Naproksen szybko penetruje do stawu, osiągając wysokie stężenia, które utrzymują się długo, z uwagi na okres półtrwania kilkakrotnie dłuższy od innych NLPZ (ibuprofenu, diklofenaku czy ketoprofenu). Posiada wysoki profil bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego – na tle innych leków z grupy NLPZ ma najniższe ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Ponadto w niewielkim stopniu wchłania się do krwiobiegu, co również zwiększa bezpieczeństwo stosowania.[3]

4Flex PureGel może być polecany osobom dorosłym, które chorują na chorobę zwyrodnieniową stawów i skarżą się na ich bóle, stosują inne leki p/zapalne (NLPZ) jak i suplementy na stawy. Może być również rekomendowany u sportowców, którzy są narażeni na urazy i innym osobom poszukującym skutecznej maści na stłuczenia i skręcenia stawów.[4]

Po więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z artykułem z cyklu Ścieżka Rekomendacji:

4Flex PureGel, 100 mg/g, żel; Skład jakościowy i ilościowy: 1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu (Naproxenum). Substancje pomocnicze: Trolamina, Etanol 96%, Karbomer, Woda oczyszczona. Postać farmaceutyczna: Żel. Wskazania do stosowania: Leczenie miejscowe: bóle mięśniowo-stawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: 4Flex PureGel należy stosować miejscowo na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych. Dawka zależy od powierzchni objętej schorzeniem, najczęściej należy użyć pasek żelu o długości około 4 cm. Maksymalna dawka dobowa naproksenu wynosi 1000 mg. Dzieci i młodzież: Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu u dzieci i młodzieży, grupę docelową należy ograniczyć do dorosłych. Sposób podawania: Po posmarowaniu, żel rozprowadzić w miejscu bólu i masować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Produktu leczniczego nie należy przykrywać opatrunkami takimi jak: bandaże czy plastry. Czas trwania leczenia: Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności leczenia, zwykle wynosi nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po 1 tygodniu stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy). Nie stosować w III trymestrze ciąży. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie należy stosować produktu leczniczego na uszkodzoną skórę, otwarte rany, stany zapalne skóry, błony śluzowe oraz do oczu. W razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe należy usunąć żel obficie spłukując wodą. Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować: – w przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka, świąd, zaczerwienienie) podczas leczenia lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych; – gdy stosowany jest na duże powierzchnie skóry długotrwale, gdyż istnieje możliwość wystąpienia ogólnoustrojowych reakcji niepożądanych. Po wystąpieniu wyżej wymienionych objawów należy odstawić produkt leczniczy. Ze względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwiobiegu należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek, owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną. W okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia, należy unikać bezpośredniego światła słonecznego oraz opalania w solarium. Działania niepożądane: Działania niepożądane (Tabela 1) zostały zestawione według częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, według następującej konwencji: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100, < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej – Rzadko: Miejscowe podrażnienie skóry (rumień, świąd, pieczenie), które przemij a po odstawieniu produktu leczniczego. Zostały również zaobserwowane nieliczne przypadki pęcherzykowej wysypki na skórze o różnym nasileniu. W przypadku długotrwałego stosowania na duże powierzchnie skóry mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające z ogólnego działania naproksenu (np. nudności, biegunka, senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości). Możliwe są reakcje uwrażliwienia na światło. Wskazanie podmiotu odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska; Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwa organu, który je wydał: Pozwolenie 24756; Wydane przez: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC).

Piśmiennictwo

  1. Kolasinski, S. L., Neogi, T., Hochberg, M. C., Oatis, C., Guyatt, G., Block, J., Callahan, L., Copenhaver, C., Dodge, C., Felson, D., Gellar, K., Harvey, W. F., Hawker, G., Herzig, E., Kwoh, C. K., Nelson, A. E., Samuels, J., Scanzello, C., White, D., Wise, B., … Reston, J. (2020). 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis care & research, 72(2), 149–162.
  2. Jevsevar, D. S., Shores, P. B., Mullen, K., Schulte, D. M., Brown, G. A., & Cummins, D. S. (2018). Mixed Treatment Comparisons for Nonsurgical Treatment of Knee Osteoarthritis: A Network Meta-analysis. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons26(9), 325–336.
  3. Angiolillo, D. J., & Weisman, S. M. (2017). Clinical Pharmacology and Cardiovascular Safety of Naproxen. American journal of cardiovascular drugs : drugs, devices, and other interventions, 17(2), 97–107.
  4. Bausch Health Ireland Limited (2018). Charakterystyka produktu leczniczego 4Flex PureGel, data pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 25.05.2018

FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Czytaj też:

Zaloguj się