fbpx

Odpowiedzialność nowego kierownika apteki – Pytanie do redakcji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 06/05/2024
Czy nowy kierownik apteki odpowiada przed NFZ za recepty zrealizowane w okresach refundacyjnych przed objęciem funkcji kierownika?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Pytanie czytelnika

Czy nowy kierownik apteki = właściciel odpowiada za recepty (tj. poprawność ich realizacji) zrealizowane w okresie poprzedniego kierownika?

Nasza odpowiedź

Rozumiem, że nowy kierownik jest zarówno nowym właścicielem apteki, a przejęcie apteki nastąpiło wraz przeniesieniem zezwolenia na nowego przedsiębiorcę. Pierwszym etapem niezbędnym do przeniesienia na nabywcę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest zawarcie z nim umowy sprzedaży całej apteki.[1]

Art. 104a. [Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej]
1. Organ zezwalający przenosi zezwolenie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, od podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, jeżeli:
1) nabywca apteki spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5 oraz przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu;
2) adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.
2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1, są podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną oraz podmiot, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie.

Zatem jeżeli przedsiębiorcy nie ustalili w umowie inaczej, to przejęcie apteki z przeniesieniem zezwolenia następuje wraz z przejęciem wszystkich umów, w tym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przejęcie umów następuje wraz z przejęciem wszystkich konsekwencji, jeżeli nie ustalono inaczej.

Sam kierownik odpowiada za prawidłowe prowadzenie apteki od czasu objęcia tej funkcji, a nie za to jak była prowadzona wcześniej. Za zobowiązania wynikłe z wcześniejszej pracy apteki odpowiada przedsiębiorca. Kierownik jest natomiast zobowiązany do przeprowadzenia np. procesu korekty.

A zatem, jeżeli nowy kierownik jest także nowym właścicielem, a strony nie ustaliły inaczej, to w mojej opinii jako przedsiębiorca (a nie jako kierownik) odpowiada przed NFZ za zrealizowane recepty. Warto zaznaczyć, że to przedsiębiorca jest stroną w umowie z NFZ, a nie kierownik. Kierownik apteki odpowiada wyłącznie przed swoim pracodawcą.

Piśmiennictwo

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (sejm.gov.pl)

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się