fbpx

Serwis:

Oleje CBD – informacje i ulotka do wydania pacjentowi

Autor:
Dodano: 10/12/2020
Aktualizacja: 05/11/2022
Partner: Partnerem treści jest dystrybutor marki Satipharm Polska (wwwfanpageInstagram).
Co to jest CBD? Jakie są właściwości oleju z konopi? Czy ja albo moi bliscy możemy odnieść korzyści ze stosowania oleju CBD? Przeczytaj niniejszą ulotkę informacyjną, a uzyskasz odpowiedzi na wiele Twoich pytań.

Poniższy tekst jest treścią ulotki przygotowanej przez naszą Redakcję dla Waszych pacjentów na temat olejów CBD. Na końcu artykułu znajdziecie także plik do pobrania, który można wydrukować pacjentowi zainteresowanemu olejami z konopi.

Co to jest CBD? Jakie są właściwości oleju z konopi? Czy ja albo moi bliscy możemy odnieść korzyści ze stosowania oleju CBD? Przeczytaj niniejszą ulotkę informacyjną, a uzyskasz odpowiedzi na wiele Twoich pytań.

Oleje CBD – czym właściwie są?

Oleje CBD to suplementy diety, najczęściej dostępne w po­staci kapsułek lub kropli doustnych, które zawierają wyciąg z konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Pozyskany ekstrakt roślinny zawiera przede wszystkim związki określane jako fitokannabinoidy. Do najlepiej poznanych kannabinoidów pochodzących z konopi zaliczamy kannabidiol (CBD) oraz Δ9- tetrahydrokannabinol (Δ9-THC).

Oleje CBD, które zawierają pełne spektrum fitokannabi­noidów, terpenów i flawonoidów obecnych w konopiach siewnych określane są jako „full spectrum”, natomiast składające się jedynie z CBD i nośnika olejowego znane są jako „izolaty”. W przeciwieństwie do CBD, Δ9-THC jest kan­nabinoidem o działaniu psychotropowym. Z tego względu dopuszczalna zawartość THC wynosi 0,2%, jednak lepiej, by doustny produkt, na który się zdecydujesz, w ogóle go nie zawierał.[1]

Oleje CBD, ze względu na brak lub minimalną ilość THC, nie wykazują działania psychotropowego, narkotyzującego i uza­leżniającego. Oznacza to, że w odróżnieniu od kojarzącej się z nimi marihuany, nie powodują odurzenia. Ponadto przyj­mowanie ekstraktów z konopi w formie kapsułek czy kropli pozwala na dostarczenie fitokannabinoidów do organizmu pomijając proces spa­lania, jak ma to miejsce w przypadku marihuany, co znosi ryzyko narażenia na substancje smoliste obecne w dymie.

Kto może odnieść korzyści ze stosowania olejów CBD?

Stosowanie preparatów z CBD może przynieść korzyści róż­nym osobom, a badania kliniczne (czyli takie, które przepro­wadzane były z udziałem chorych, a nie tylko zwierząt) po­twierdziły ich skuteczność u pacjentów, którzy:

 • skarżą się na towarzyszące im uczucie lęku i niepokoju, szczególnie z współwystępujący­mi zaburzeniami snu, ze względu na przeciw­lękowe działanie CBD,[2][3]
 • mają problemy ze snem – występują u nich częste wybudzenia w nocy, nadmierna sen­ność w ciągu dnia, ponieważ CBD reguluje rytm snu i czuwania,[4][5]
 • są narażeni na przewlekły stres, np. związa­ny z przebytymi traumatycznymi wydarzenia­mi, gdyż CBD wykazał skuteczność u pacjen­tów z zespołem stresu pourazowego,[6]
 • chorują na padaczkę, zarówno dzieci jak i dorośli również, jeśli stosowane leki są nie­skuteczne, ze względu na przeciwdrgawko­we działanie CBD,[7][8]
 • skarżą się na osłabioną pamięć i zdolność uczenia, które wynikają z chorób towarzy­szących, np. schizofrenii lub są wynikiem nadużywania narkotyków, ponieważ CBD działa ochronnie na struktury układu nerwo­wego,[9][10]
 • zmagają się z przewlekłym bólem, np. związanym z chorobami neurologicznymi czy nowotworowymi, ze względu na nasila­nie przez CBD działania naturalnie występu­jących w organizmie kannabinoidiów,[11][12]
 • cierpią na choroby związane z przewle­kłym stanem zapalnym w obrębie prze­wodu pokarmowego (np. choroba Leśniow­skiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz skóry (łuszczyca, AZS), z uwagi na przeciwzapalną aktywność CBD,[13][14][15]
 • są uzależnieni od papierosów, narkotyków i alkoholu, ponieważ CBD działa neuropro­tekcyjnie, łagodzi objawy odstawienie oraz niweluje niekorzystny wpływ THC u osób nadużywających marihuany.[10][16][17]

Jak działają oleje CBD?

CBD, będący głównym składnikiem olejów, jest substancją, która działa na organizm bardzo wielokierunkowo, przez co może być skuteczne w wielu dolegliwościach. Wynika to z faktu, że fitokannabinoidy, w tym CBD, oddziałują na tzw. system endokannabinoidowy, którego struktury rozsiane są w całym ciele. Warto zaznaczyć, że organizm sam produ­kuje substancje podobne do CBD i THC, które określane są jako endogenne kannabinoidy. Tak więc dostarczając egzo­gennie CBD w postaci olejów, nasilamy działanie substancji, które fizjologicznie są obecne w naszym organizmie.

Kannabinoidy występujące w naszym organizmie mają wpływ na wiele funkcji fizjologicznych, w tym sen, czuwanie, nastrój, pamięć, uczucie lęku, poziom pobudliwości nerwo­wej, odczuwanie bólu czy czynność przewodu pokarmowego.

Jak stosować oleje CBD?

Preparaty z CBD są dostępne w postaci kapsułek lub kropli doustnych. Różnią się między sobą zawartością CBD, co spra­wia, że niektóre z nich wystarczy przyjmować raz dziennie, a inne częściej. Kapsułki zwykle przyjmuje się wraz z posił­kiem 1-2 x/dobę, natomiast oleje płynne przed połknięciem należy przetrzymać przez chwilę pod językiem.

Na co powinno się uważać podczas stosowania olejów CBD?

Kannabidiol jest uważany za substancję bezpieczną i był dobrze tolerowany przez pacjentów w badaniach klinicznych w dawkach nawet 1500 mg/dobę. U niektórych uczestników wystąpiły łagodne działania niepożądane, takie jak sen­ność, nadmierne zmęczenie, spadek apetytu czy zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Według brytyjskiej agencji rządowej Food Standards Agency maksymalna dobowa dawka CBD to 70 mg.[18] Nie zaleca się stosowania CBD podczas ciąży i kar­mienia piersią.

W przypadku pacjentów stosujących leki przeciwpadaczko­we i przeciwnowotworowe zalecana jest konsultacja z leka­rzem przed rozpoczęciem zażywania olejów CBD, ze względu na ich potencjalny wpływ na stężenie leków we krwi. Również pacjenci przyjmujący omeprazol lub leki przeciwdepresyj­ne powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak wybrać odpowiedni preparat?

Na rynku dostępnych jest coraz więcej preparatów z CBD. Przy wyborze odpowiedniego należy zwrócić uwagę na jego formę – kapsułki lub krople doustne – biorąc pod uwagę za­lety i wady każdej z nich.

Kapsułki pozwalają na precyzyjne dawkowanie oraz chronią składniki przed oddziaływaniem światła i temperatury. Sto­sowanie kapsułek dojelitowych zapewnia nawet 350% więk­szą biodostępność CBD w porównaniu z kroplami.[19] Oleje w postaci płynnej są mniej stabilne chemicznie i powinny być przechowywane po otwarciu w suchym i chłodnym miejscu. Oleje ułatwiają jednak przyjmowanie CBD pacjentom z trud­nościami z połykaniem oraz wegetarianom i weganom, gdyż nie zawierają żelatynowej otoczki, która jest obecna w kap­sułkach. Wybierając krople warto zadbać o przyjemny smak (sam ekstrakt z konopi może być niesmaczny), co zapewnią produkty posiadające dodatek aromatów i słodzików.

Ponadto istotne jest, czy produkcja preparatu przebiegała zgodnie ze standardami tzw. dobrej praktyki produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, [GMP]), ponieważ zapewnia to wysoką jakość preparatu. Przy wyborze produktu warto również zwrócić uwagę na jego skład – czy zawiera pełne spektrum kannabinoidów, flawonoidów i terpenów czy jest izolatem CBD. Preparaty z pełnym spektrum zawierają max. 0,2% THC, lecz potencjalnie mogą powodować pozytywny wynik testów na obecność narkotyków. Aby uniknąć tego ry­zyka warto wybrać produkty całkowicie wolne od THC.

Niektóre preparaty zawierają dodatek witamin, m.in. z gru­py B, co może wspomagać działanie CBD.

Partnerem treści jest dystrybutor marki Satipharm (www / fanpageInstagram).

Pobierz ulotkę i wydrukuj pacjentowi

Kliknij w poniższy przycisk, aby pobrać ulotkę w pdf.

Ulotka o CBD dla pacjenta

Piśmiennictwo:

 1. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2018), Cannabis legislation in Europe: an overview, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 2. Shannon, S., Lewis, N., Lee, H., & Hughes, S. (2019). Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. The Permanente journal, 23, 18–041.
 3. Skelley, J. W., Deas, C. M., Curren, Z., & Ennis, J. (2020). Use of cannabidiol in anxiety and anxiety-related disorders. Journal of the American Pharmacists Association : JAPhA, 60(1), 253–261.
 4. Babson, K. A., Sottile, J., & Morabito, D. (2017). Cannabis, Cannabinoids, and Sleep: a Review of the Literature. Current psychiatry reports, 19(4), 23.
 5. Carlini, E. A., & Cunha, J. M. (1981). Hypnotic and antiepileptic effects of cannabidiol. Journal of clinical pharmacology, 21(S1), 417S–427S.
 6. Orsolini, L., Chiappini, S., Volpe, U., Berardis, D., Latini, R., Papanti, G. D., & Corkery, A. (2019). Use of Medicinal Cannabis and Synthetic Cannabinoids in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD): A Systematic Review. Medicina (Kaunas, Lithuania), 55(9), 525.
 7. Szaflarski, J. P., Bebin, E. M., Cutter, G., DeWolfe, J., Dure, L. S., Gaston, T. E., Kankirawatana, P., Liu, Y., Singh, R., Standaert, D. G., Thomas, A. E., Ver Hoef, L. W., & UAB CBD Program (2018). Cannabidiol improves frequency and severity of seizures and reduces adverse events in an open-label add-on prospective study. Epilepsy & behavior : E&B, 87, 131–136.
 8. Mitelpunkt, A., Kramer, U., Hausman Kedem, M., Zilbershot Fink, E., Orbach, R., Chernuha, V., Fattal-Valevski, A., Deutsch, L., Heffetz, D., & Sacks, H. (2019). The safety, tolerability, and effectiveness of PTL-101, an oral cannabidiol formulation, in pediatric intractable epilepsy: A phase II, open-label, single-center study. Epilepsy & behavior : E&B, 98(Pt A), 233–237.}{{O’Connell, B. K., Gloss, D., & Devinsky, O. (2017). Cannabinoids in treatment-resistant epilepsy: A review. Epilepsy & behavior : E&B, 70(Pt B), 341–348.
 9. McGuire, P., Robson, P., Cubala, W. J., Vasile, D., Morrison, P. D., Barron, R., Taylor, A., & Wright, S. (2018). Cannabidiol (CBD) as an Adjunctive Therapy in Schizophrenia: A Multicenter Randomized Controlled Trial. The American journal of psychiatry, 175(3), 225–231.
 10. Bonaccorso, S., Ricciardi, A., Zangani, C., Chiappini, S., & Schifano, F. (2019). Cannabidiol (CBD) use in psychiatric disorders: A systematic review. Neurotoxicology, 74, 282–298.
 11. Xu, D. H., Cullen, B. D., Tang, M., & Fang, Y. (2020). The Effectiveness of Topical Cannabidiol Oil in Symptomatic Relief of Peripheral Neuropathy of the Lower Extremities. Current pharmaceutical biotechnology, 21(5), 390–402.
 12. VanDolah, H. J., Bauer, B. A., & Mauck, K. F. (2019). Clinicians’ Guide to Cannabidiol and Hemp Oils. Mayo Clinic proceedings, 94(9), 1840–1851.
 13. Carvalho, A., Souza, G. A., Marqui, S. V., Guiguer, É. L., Araújo, A. C., Rubira, C. J., Goulart, R. A., Flato, U., Bueno, P., Buchaim, R. L., & Barbalho, S. M. (2020). Cannabis and Canabidinoids on the Inflammatory Bowel Diseases: Going Beyond Misuse. International journal of molecular sciences, 21(8), 2940.
 14. Palmieri, B., Laurino, C., & Vadalà, M. (2019). A therapeutic effect of cbd-enriched ointment in inflammatory skin diseases and cutaneous scars. La Clinica terapeutica, 170(2), e93–e99.
 15. Sheriff, T., Lin, M. J., Dubin, D., & Khorasani, H. (2019). The potential role of cannabinoids in dermatology. The Journal of dermatological treatment, 1–7. Advance online publication.
 16. Morgan, C. J., Das, R. K., Joye, A., Curran, H. V., & Kamboj, S. K. (2013). Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings. Addictive behaviors, 38(9), 2433–2436.
 17. Hahn B. (2018). The Potential of Cannabidiol Treatment for Cannabis Users With Recent-Onset Psychosis. Schizophrenia bulletin, 44(1), 46–53.
 18. FSA. (2020). Food Standards Agency sets deadline for the CBD industry and provides safety advice to consumers.
 19. Atsmon, J., Heffetz, D., Deutsch, L., Deutsch, F., & Sacks, H. (2018). Single-Dose Pharmacokinetics of Oral Cannabidiol Following Administration of PTL101: A New Formulation Based on Gelatin Matrix Pellets Technology. Clinical pharmacology in drug development, 7(7), 751–758.

Czy ten materiał był przydatny?
Czy przedstawiony materiał był przydatny?
Hidden
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj najnowszy numer Gońca Aptecznego:

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Scroll to Top

Zaloguj się

Zgłoś problem/błąd

Przepraszam. Musisz być zalogowany, aby zobaczyć ten formularz.