fbpx

Opieka farmaceutyczna bez VAT

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 05/09/2023
Opieka farmaceutyczna
W odpowiedzi na wniosek farmaceutki dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza zwolnienie z VAT usług opieki farmaceutycznej. Jakie dokładnie usługi są zwolnione z podatku i z czego to wynika?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

  • Do dyrektora KIS wpłynął wniosek farmaceutki chcącej potwierdzenia, że usługa wystawienia RF jest zwolniona z VAT.
  • W odpowiedzi dyrektor potwierdził zwolnienie z VAT usług opieki farmaceutycznej.
  •  Z podatku VAT zwolnione są min. przeglądy lekowe, konsultacje farmaceutyczne, badania diagnostyczne oraz wystawianie RF w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

W odpowiedzi na wniosek farmaceutki dotyczący zwolnienia z podatku VAT usługi wystawienia recepty farmaceutycznej (RF), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził nie tylko zwolnienie z podatku wystawienia RF, ale także innych usług wchodzących w zakres opieki farmaceutycznej. Zwolnione z VAT są:

  • prowadzenie konsultacji farmaceutycznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.Urz.UE.L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.4)), oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.Urz.UE.L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.5)), zwanych dalej “wyrobami medycznymi” lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  • wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta – w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii;
  • opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta – w celu określenia celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej;
  • wykonywanie badań diagnostycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 – w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych;
  • wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Dyrektor KIS potwierdził również, że farmaceuta jest osobą uprawnioną do wykonywania zawodu medycznego. Zatem wykonywane przez farmaceutę usługi wystawiania na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy – Prawo Farmaceutyczne recept farmaceutycznych, które umożliwiają pacjentowi natychmiastowy dostęp do leku w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta, jako usługi w zakresie opieki medycznej, służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie powołanego art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.[1]

Piśmiennictwo

  1. KIS.(2022). Zwolnienie z VAT usług wystawienia recepty farmaceutycznej. Pobrano z: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0113-kdipt1-1-4012-665-2022-2-msu-zwolnienie-z-vat-uslug-185212693
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

Inne o zagadnieniu:

mgr farm.
Konrad Tuszyński
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się