Czy polskie apteki i pacjenci są gotowi na opiekę farmaceutyczną?

Raport z badania „Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm”.

Pacjenci pytani o to, czy potrzebują opieki farmaceutycznej, często nie potrafią udzielić odpowiedzi. Po prostu nie wiedzą, czym ona jest. Jednak aż 83% z nich deklaruje, że czuje się bezpieczniej po wykonaniu Przeglądu Lekowego przez farmaceutę. Zbliżona ilość farmaceutów, aż 86%, widzi realny wpływ Instruktażu Poprawnej Obsługi Inhalatora na zdrowie pacjenta. Wyniki Pilotażu są jednoznaczne – opieka jest możliwa i potrzebna.

Pilotaż w liczbach

Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm trwał od września 2018 do września 2019 roku na terenie całej Polski. Do projektu zgłosiło się ponad 300 aptek, z czego finalnie do Pilotażu zaakceptowano 104. Apteki otrzymywały wynagrodzenie, które miało zobrazować refundację za wykonanie poszczególnych usług opieki farmaceutycznej.

W ciągu roku przeprowadzono 1 589 konsultacji. W 101 zweryfikowanych Przeglądach Lekowych wykryto aż 176 problemów lekowych, które dotyczyły m.in. działań ubocznych leków lub interakcji. Ponad 70% pacjentów, popełniało co najmniej jeden błąd w technice przyjmowania leku w postaci inhalacji, a u 46% pacjentów wyniki pomiaru ciśnienia wskazywały na nadciśnienie tętnicze. W około 9% przypadków konieczna była pilna konsultacja lekarska lub wezwano karetkę.

Mniej wizyt lekarskich, mniej interakcji

Wyniki pilotażu pokazują znaczenie nawet tak prostych i niedrogich usług, jak pomiar ciśnienia z farmaceutą, dla zdrowia społeczeństwa. Farmaceuta może znacząco przyczynić się do poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych i tym samym zmniejszania liczby niepotrzebnych wizyt lekarskich. Pilotaż, jako pierwsze takie badanie na rynku, dostarcza argumentów przemawiających za wdrożeniem opieki farmaceutycznej i jej korzystnym wpływem na system zdrowia.

4 usługi w całej Polsce

W Pilotażu wdrożenia opieki farmaceutycznej były badane 4 usługi, które zostały zaprojektowane tak, by obejmowały 4 aspekty pracy farmaceuty: proste badanie w aptece (pomiar ciśnienia wraz z konsultacją), instruktaże obsługi sprzętu medycznego (na przykładzie inhalatorów), pomoc w samoleczeniu (Przegląd Domowej Apteczki) i optymalizacja stosowania leków (Przegląd Lekowy).

Narzędzia i przygotowanie do pilotażu

Zanim farmaceuci rozpoczęli świadczenie usług w Pilotażu, miało miejsce przeszkolenie uczestników (online oraz stacjonarne), przystosowanie aptek poprzez wydzielenie w nich miejsca do konsultacji oraz wyposażenie aptek w autorskie materiały umożliwiające świadczenie usług. Dodatkowo uczestnicy mieli do dyspozycji dedykowane narzędzia internetowe do generowania raportów oraz sprzęt w postaci demonstracyjnych inhalatorów, komór inhalacyjnych oraz ciśnieniomierzy. Sprzęt był bezzwrotny, a po zakończeniu Pilotażu zostawał w aptekach do dalszego wykorzystania.

Jak skutecznie przeszkolić farmaceutów?

Szkolenie farmaceutów odbyło się dwuetapowo, pierwszą część materiału uczestnicy zdobywali zdalnie poprzez platformę e-learningową PierwszyStół.pl, na której mieli do ukończenia pulę 10 kursów. Kolejnym etapem był udział w całodziennym szkoleniu stacjonarnym, podczas którego była okazja do przećwiczenia usług w praktyce.

Czy farmaceuci chcą opieki?

Farmaceuci biorący udział w Pilotażu wykazali się dużym zaangażowaniem w świadczenie usług. Po zakończonym projekcie 96% uczestników oświadczyło, że chciałoby brać udział w kolejnych tego typu badaniach grupy opieka.farm.

Przytaczamy opinie 3 uczestników Pilotażu, którzy w ankiecie podsumowującej podzielili się swoimi przemyśleniami:

Super inicjatywa, największym problemem w świadczeniu usług jest opór pacjentów i opór innych pracowników, którzy nie chcą dokładać sobie jakiejkolwiek pracy w aptece i nie czują potrzeby poszerzania swojej wiedzy.

Merytoryczne podejście na 5+ Dzięki Wam ja również poszerzyłam moją wiedzę. Bardzo żałuję, że w aptece jest tak mało czasu na przeprowadzanie usług opieki farmaceutycznej. Zdałam sobie sprawę, że studia farmaceutyczne w ogóle nie przygotowują nas do tego.

Projekt był bardzo fajny, rozwojowy. Nie spodziewałam się jednak takiego zamknięcia pacjentów na branie w nim udziału. Nawet stali pacjenci reagowali na niektóre propozycje alergicznie. Nagle każdy miał dopiero co zrobiony porządek w apteczce, każdy od dawna stosuje swój inhalator… Ale każde podziękowanie za przegląd lekowy, za poświęcony czas- ma sens.

Raport o opiece farmaceutycznej

Projekt zakończył się we wrześniu 2019 roku, a wyniki zebrane podczas pilotażu zostały opracowane i obecnie udostępniamy je w postaci Raportu z badania Pilotaż wdrożenia Opieki Farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm.

W raporcie można znaleźć podsumowanie i omówienie danych zebranych podczas świadczenia poszczególnych usług oraz opinie zarówno farmaceutów, jak i pacjentów, którzy zgodzili się wziąć udział w Pilotażu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że raport ten jest pierwszym badaniem, które podkreśla i udowadnia, że powszechne wdrożenie badanych w pilotażu usług wiąże się z niewielkimi kosztami, zwłaszcza w zestawieniu ze stratami w postaci nieefektywnego zarządzania farmakoterapią.

Raport można bezpłatnie otrzymać, wchodząc na stronę www.pilotazopieki.pl

Zapraszamy!

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Pogadanki Farmaceutyczne

Ostatnie komentarze:

Aktualności i doniesienia

Wiedza i praktyka

Czytaj też:

Zaloguj się

Portal dedykowany jest osobom związanym z ochroną zdrowia. Prosimy o zalogowanie się lub rejestrację.

Portal dla profesjonalistów

Portal opieka.farm przeznaczony jest dla farmaceutów oraz osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Klikając przycisk “Potwierdzam” potwierdzasz, że jesteś farmaceutą lub osobą uprawnioną do wystawiania recept albo prowadzącą obrót produktami leczniczymi.