Interakcje leków z alkoholem [tabela]

Zdecydowanie odradzamy udzielania porad zdawkowych: "proszę nie łączyć leku z alkoholem, bo lepiej nie łączyć leków z alkoholem". Pacjent proszący o poradę nie przychodzi zapytać, czy możne pić w czasie farmakoterapii... Pacjent pyta o konkretne preparaty i konkretne ilości.

Znajomość interakcji leków z etanolem jest bardzo przydatna, zarówno w pracy, jak i w życiu… Zdecydowanie odradzamy udzielania porad zdawkowych: “proszę nie łączyć leku z alkoholem, bo lepiej nie łączyć leków z alkoholem”. Pacjent proszący o poradę nie przychodzi zapytać, czy możne pić w czasie farmakoterapii… Pacjent pyta o konkretne preparaty i konkretne ilości. Niepotrzebnie zabraniając wszystkiego, prędzej doprowadzimy do sytuacji, kiedy pacjent zrezygnuje z zażycia antybiotyku, bo Sylwester czy urodziny (mimo, że większość antybiotyków można łączyć z alkoholem wbrew obiegowej opinii), niż z zabawy. Czasem też pada pytanie – “wypiłem, a zapomniałem, że jestem na leku XYZ. Czego mam się spodziewać?”. Należy wówczas udzielić konkretnej informacji. Na szczęście w większości przypadków sporadyczne spożycie alkoholu nie zmienia znacznie działania leków i takiej informacji też warto udzielić, żeby uspokoić pacjenta.

Istnieją dwa typy interakcji pomiędzy lekiem a etanolem: farmakokinetyczne i farmakodynamiczne. Farmakokinetyczne to wtedy, kiedy alkohol wpływa na metabolizm lub wydalanie leku (i na odwrót). O farmakodynamicznych mówimy wtedy, kiedy alkohol ma addytywne działanie do działania leku, na przykład razem i z osobna obie substancje wywołują sedację.

Etanol metabolizowany jest głównie w wątrobie przez kilka enzymów, z których najważniejsze to dehydrogenaza aldehydowa (ADH) i izoforma CYP2E1 enzymu P-450. U osób spożywających alkohol sporadycznie, CYP2E1 metabolizuje tylko niewielką część spożytego alkoholu. Natomiast przy przewlekłym nadużywaniu aktywność CYP2E1 wzrasta nawet 10-krotnie, przez co większy udział ma wtedy CYP2E1, aniżeli ADH. Dlatego właśnie wpływ alkoholu na interakcję z lekiem może być bardzo różny w zależności od spożycia.

Lek lub kategoria leków

Efekt kliniczny i prawdopodobny mechanizm działania

Rekomendacja /komentarze

Leki przeciwbólowe nieopioidowe
Paracetamol

Teoretycznie przewlekłe stosowanie alkoholu może powodować podwyższenie stężenia we krwi N-acetylo-p-benzochinonoiminy (NAPQI), która jest hepatotoksyczna oraz obniżać stężenie paracetamolu. Mechanizm ma polegać na zwiększonym metabolizmie paracetamolu przez CYP2E1.[1]Weathermon R, Crabb DW. Alcohol and medication interactions. Alcohol Res Health 1999;23:40-54 abstrakt.[2]Chan LN, Anderson GD. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with ethanol (alcohol).Clin Pharmacokinet 2014;53:1115-36 abstrakt. Może również zwiększać ryzyko chorób nerek, jednak mechanizm nie jest do końca poznany.

Wysokie, pojedyncze dawki alkoholu mogą zwiększać ryzyko toksyczności paracetamolu na podobnej zasadzie jak przewlekłe stosowanie.[3]Chan LN, Anderson GD. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with ethanol (alcohol).Clin Pharmacokinet 2014;53:1115-36 abstrakt.

U dorosłych, którzy zażywają ≥3 porcje alkoholu dziennie może z czasem wystąpić poważne uszkodzenie wątroby, jeśli również zastosują paracetamol.[4]Baxter K, Preston CL (eds). Stockley’s Drug Interactions.  London: Pharmaceutical Press Jednak według badań klinicznych w przypadku stosowania dawek terapeutycznych paracetamolu, łączenie z alkoholem nie wiąże się z istotnym ryzykiem uszkodzenia wątroby. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajdziesz w TEJ dyskusji.

Jednak okazjonalne wypicie alkoholu przy zażywaniu paracetamolu nie jest ryzykowne, podobnie jak zażycie paracetamolu “na kaca”.

Aspiryna i inne NLPZ (ketoprofen, ibuprofen, naproksen, meloksykam itd)
Aspiryna i niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wykazywać addytywne lub synergistyczne działanie niszczące śluzówkę żołądka, co prowadzi do podwyższonego ryzyka krwawień żołądkowo-jelitowych, w zależności od podanej dawki.[5]Weathermon R, Crabb DW. Alcohol and medication interactions. Alcohol Res Health 1999;23:40-54 abstrakt.[6]Chan LN, Anderson GD. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with ethanol (alcohol).Clin Pharmacokinet 2014;53:1115-36 abstrakt.[7]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Mixing alcohol with medicines. 2014. pełny tekst.

Niezalecane jest przewlekłe stosowanie NLPZ u osób nadużywających alkoholu (≥ 3 porcje alkoholu/dzień).[8]Kaufman DW, Kelly JP, Wiholm BE, et al. The risk of acute major upper gastrointestinal bleeding among users of aspirin and ibuprofen at various levels of alcohol consumption. Am J Gastroenterol 1999;94:3189-96. abstrakt

Należy zachować godzinny odstęp przed lub dwugodzinny po wypiciu alkoholu w przypadku leków NLPZ o modyfikowanym uwalnianiu (MR, SR, XL, itd) lub opóźnionym uwalnianiu (dojelitowe) ze względu na interakcje alkoholu z kontrolą uwalniania leku.

Leki przeciwbólowe opioidowe
Poza zwiększonym działaniem uspokajającym, równoczesne stosowanie opioidów i alkoholu zwiększa ryzyko przedawkowania i depresji ośrodka oddechowego.[9]Weathermon R, Crabb DW. Alcohol and medication interactions.Alcohol Res Health 1999;23:40-54 abstrakt.[10]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Mixing alcohol with medicines. 2014. pełny tekst.
Opioidy o przedłużonym uwalnianiuRównoczesne stosowanie alkoholu i niektórych opioidów o przedłużonym uwalnianiu (MR, SR, XL, itd) może prowadzić do jednorazowego wchłonięcia dużej dawki leku, co może być potencjalnie śmiertelne.Generalnie odradzaj równoczesne stosowanie alkoholu i jakichkolwiek opioidów.[11]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF
Metadon

Przewlekłe stosowanie alkoholu obniża skuteczność metadonu poprzez jego zwiększony metabolizm watrobowy.[12]Baxter K, Preston CL (eds). Stockley’s Drug Interactions.  London: Pharmaceutical Press

Nagłe spożycie alkoholu powoduje zwiększenie działania metadonu ze względu na jego zmniejszony metabolizm wątrobowy.[13]Baxter K, Preston CL (eds). Stockley’s Drug Interactions.  London: Pharmaceutical Press

Ostrzeż pacjentów o potencjalnym wpływie alkoholu na metadon oraz o  zwiększonym ryzyku śmiertelnego przedawkowania. Generalnie odradzaj jednoczesne stosowanie metadonu i alkoholu.[14]Baxter K, Preston CL (eds). Stockley’s Drug Interactions.  London: Pharmaceutical Press[15]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF  
Leki przeciwzakrzepowe
Alkohol może zwiększać ryzyko upadków, a co za tym idzie krwawień, które trudniej opanować przy lekach tej grupy.[16]Ageno W, Gallus AS, Wittkowsky A, et al. Oral anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2012;141(Suppl 2):e44S-88S. abstrakt. Dotyczy to zarówno leków przeciwzakrzepowych, jak i przeciwpłytkowych (klopidogrel (Plavix), tiklopidyna (Aclotin).
Warfaryna (Warfin) i acenokumarol

Jednorazowa konsumpcja alkoholu może zmniejszać metabolizm warfaryny, choć umiarkowane ilości (2-3 porcje) zdają się nie mieć żadnego wpływu.[17]Cropp JS, Bussey HI. A review of enzyme induction of warfarin metabolism with recommendations for patient management. Pharmacotherapy 1997;17:917-28. abstrakt

Przewlekłe stosowanie alkoholu jest łączone zarówno ze zwiększeniem, jak i zmniejszeniem działania warfaryny lub acenokumarolu (przeciwstawne dane z badań). Pacjenci z chorobami wątroby mogą być bardziej podatni na zwiększenie działania warfaryny lub acenokumarolu pod wpływem alkoholu.[18]Ageno W, Gallus AS, Wittkowsky A, et al. Oral anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2012;141(Suppl 2):e44S-88S. abstrakt.

Poinformuj pacjenta o potencjalnym działaniu alkoholu i warfaryny oraz zaleć częstsze monitorowanie, jeśli zmienią się nawyki żywieniowe, w tym konsumpcja alkoholu.[19]Ageno W, Gallus AS, Wittkowsky A, et al. Oral anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2012;141(Suppl 2):e44S-88S. abstrakt.
Leki przeciwdepresyjne
Bupropion (Wellbutrin XR, Zyban)

Bupropion może zmniejszać tolerancję na alkohol.[20]Baxter K, Preston CL (eds). Stockley’s Drug Interactions.  London: Pharmaceutical Press

Zarówno pojedyncza, jak i przewlekła konsumpcja alkoholu może zwiększać ryzyko drgawek, a bupropion może obniżać próg drgawkowy.

Zalec pacjentom, by zmniejszyć ilość lub unikać konsumpcji alkoholu w trakcie terapii bupropionem.

Inhibitory MAO*

*w Polsce dotyczy tylko działającego na MAO-A moklobemidu (Aurorix, Mobemid, Moklar).

Teoretycznie tyramina, którą można znaleźć w niektórych piwach i winach, wchodzi w interakcję z inhibitorami MAO, co może wywołać poważny przełom nadciśnieniowy.[21]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Alcohol Alert. January 1995. pełny tekst

Alkohol i inhibitory MAO (moklobemid) mogą mieć addytywne działanie na CNS.

Inne dostępne w Polsce inhibitory MAO, takie jak rasagilina (Azilect), selegilina (Selgres, Segan) oraz bilobalid (w: miłorząb japoński) nie hamują MAO w jelitach, więc nie wchodzą w interakcje z tyraminą.

Zaleć pacjentom unikanie spożywania alkoholu i IMAO.

Wyjaśnij pacjentowi, że ograniczenia dietetyczne stosowane przy IMAO (moklobemidzie) powinny być kontynuowane co najmniej 2 tygodnie po zakończeniu terapii.

Zobacz też Czytaj też: Baza Porad > Inhibitory MAO-B

 

 

Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (TLPD)
m. in. klomipramina (Anafranil), amitryptylina, doksepina.
Alkohol może zwiększać działanie sedatywne trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, ich stężenie we krwi oraz ryzyko ortostatycznego niedociśnienia.[22]Chan LN, Anderson GD. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with ethanol (alcohol).Clin Pharmacokinet 2014;53:1115-36 abstrakt.[23]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF  

Alternatywą w leczeniu depresji u pacjentów, którzy konsumują alkohol są leki z grup SNRI lub SSRI, gdyż ryzyko interakcji w ich przypadku jest ograniczone.

Depresja CNS pogłębiona przez alkohol może wystąpić częściej w pierwszym tygodniu terapii trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi.[24]Baxter K, Preston CL (eds). Stockley’s Drug Interactions.  London: Pharmaceutical Press

Leki przeciwcukrzycowe

Pochodne sulfonylomocznika

w Polsce to gliklazyd (Diaprel MR, Gliclada) i glimepiryd (Amaryl, Glibetic)

Alkohol hamuje glukoneogenezę i może zwiększać ryzyko hipoglikemii. Kalorie z konsumpcji alkoholu mogą też pogarszać kontrolę glikemii.[25]American Diabetes Association. Alcohol. June 6, 2014. pełny tekst.Pacjentom stosującym gliklazyd lub gimepiryd (!) odradź spożywanie większych ilości alkoholu oraz zaleć, aby unikali całkowicie alkoholu jeśli odczuwają objawy hipoglikemii po konsumpcji alkoholu.[26]American Diabetes Association. Alcohol. June 6, 2014. pełny tekst.
InsulinyKonsumpcja alkoholu może powodować poważne i nieprzewidywalne działanie insuliny na poziom cukru we krwi ze względu na jego wpływ na glukoneogenezę.[27]American Diabetes Association. Alcohol. June 6, 2014. pełny tekst.Odradź pacjentowi stosowanie insuliny razem ze spożywaniem dużych ilości alkoholu oraz by unikał konsumpcji alkoholu na pusty żołądek.[28]American Diabetes Association. Alcohol. June 6, 2014. pełny tekst.
Metformina (Siofor,  Glucophage, Metformax)

Równoczesne stosowanie alkoholu i metforminy może powodować nudności i osłabienie.

Konsumpcja alkoholu może prowadzić do zwiększenia poziomu kwasu mlekowego we krwi podczas stosowania metforminy.[29]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Mixing alcohol with medicines. 2014. pełny tekst.

Odradź pacjentowi stosowanie metforminy i konsumpcję dużej ilości alkoholu, niezależnie od tego czy pije go okazjonalnie czy stale. Ponadto zaleć monitorowanie symptomów kwasicy mleczanowej (np. bóle mięśni i brzucha, spowolnione bicie serca, zawroty głowy) jeśli konsumowany jest alkohol.
Leki przeciwpadaczkowe
Umiarkowane i okazjonalne spożywanie alkoholu nie wydaje się wywoływać klinicznie istotnych interakcji w większości przypadków, choć problem może stanowić sumowanie się własności sedatywnych.[30]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Alcohol Alert. January 1995. pełny tekst Niektóre leki przeciwpadaczkowe (np. walproinian sodu – Depakine Chrono) występują w postaci o przedłużonym uwalnianiu (XR, MR) i alkohol może przyspieszyć uwalnianie leku, dlatego należy zachować 2h odstęp, jeśli już pacjent decyduje się na spożycie. Dotyczy to pacjentów stosujących leki tej grupy w innych wskazaniach niż padaczka. Należy bowiem mieć na uwadze to, że alkohol sam w sobie obniża próg drgawkowy, więc jest przeciwwskazany u osób chorych na epilepsję.
karbamazepina (Tegretol, Finlepsin, Neurotop)Karbamazepina może zmniejszyć tolerancję na alkohol.Poinformuj pacjenta o możliwej zwiększonej wrażliwości na alkohol. Zaleć jednak, aby nie pomijał dawki leku jeśli spożył lub zamierza spożyć alkohol.
fenytoinaPojedyncza konsumpcja alkoholu może zwiększać stężenie fenytoiny we krwi, a przewlekłe zażywanie może je zmniejszać.[31]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Alcohol Alert. January 1995. pełny tekstPoinformuj pacjenta o możliwym wpływie alkoholu na skuteczność fenytoiny.
Leki przeciwhistaminowe
Ryzyko senności w ciągu dnia może być zwiększone, jeśli leki przeciwhistaminowe są stosowane z alkoholem, a zdolności psychomotoryczne jak umiejętność kierowania pojazdami mogą być mocno upośledzone, szczególnie przy stosowaniu leków przeciwhistaminowych o właściwościach sedatywnych.[32]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Mixing alcohol with medicines. 2014. pełny tekst.

Pierwsza generacja leków przeciwhistaminowych

prometazyna (Diphergan), klemastyna, triprolidyna (Acatar Acti-Tabs), hydroksyzyna, cyproheptadyna (Peritol), prometazyna, chlorfeniramina (Tabcin Trend, Polopiryna Complex), dimenhydrynat (Aviomarin), difenhydramina (Apap Noc, w: Aviomarin)

Alkohol może zwiększać sedację i zawroty głowy jeśli łączony z pierwsza generacją leków przeciwhistaminowych, szczególnie u starszych osób ze względu na kumulację wpływu na CNS.[33]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Mixing alcohol with medicines. 2014. pełny tekst.[34]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Alcohol Alert. January 1995. pełny tekst

Odradź konsumpcji alkoholu przy stosowaniu pierwszej generacji leków przeciwhistaminowych.[35]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF Rozważ zarekomendowanie leków przeciwhistaminowych bez działania sedatywnego, ale ostrzeż pacjenta o możliwości wystąpienia interakcji, gdyż jej występowanie jest sprawą osobniczą.

Zobacz też Czytaj też: Antyhistaminiki H1 dostępne w Polsce: I i II generacja

Leki na nadciśnienie
Umiarkowane i duże spożycie alkoholu (ponad 2 porcje/dzień) zwiększają ciśnienie krwi.[36]National Heart, Lung, and Blood Institute. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7). August 2004. pełny tekst .pdf Dodatkowo, konsumpcja alkoholu może prowadzić do ostrego niedociśnienia i sumowania się efektów z lekami rozszerzającymi naczynia.

Blokery α1

tamsulozyna (Omnic, Uprox, i inne), alfuzosyna (Dalfaz), sylodosyna (Urorec), doksazosyna (Cardura, Doxar)

Zaraz po spożyciu alkoholu w połączeniu z blokerami α1 może wystąpić hipotensja ortostatyczna.

Ponadto alkohol może wchodzić w interakcję z kontrolą uwalniania leku o modyfikowanym uwalnianiu (MR, SR, XL).

Poinformuj pacjenta o potencjalnych działaniach niepożądanych jednoczesnego stosowania tych leków z alkoholem, tj. spadkach ciśnienia i zawrotach głowy.

β-blokery

propranolol, metoprolol (Betaloc ZOK, Beto ZK), bisoprolol, nebiwolol (Nebilet) i inne

Alkohol może zwiększać działanie hipotensyjne β-blokerów.Poinformuj pacjenta o potencjalnych działaniach niepożądanych wspólnego stosowania tych leków z alkoholem.
Blokery kanałów wapniowych

Alkohol w połączeniu z blokerami kanałów wapniowych może zwiększać ryzyko hipotensji ortostatycznej.

Przewlekłe stosowanie werapamilu może zwiększać stężenie alkoholu we krwi oraz spowalniać jego metabolizm.

Poinformuj pacjenta o potencjalnych działaniach niepożądanych jednoczesnego stosowania tych leków z alkoholem.
Leki przeciwdrobnoustrojowe
doksycyklina (Unidox)
Przewlekłe spożycie większych ilości alkoholu może prowadzić do obniżenia stężenia doksycykliny do wartości subterapeutycznych ze względu na zwiększenie tempa metabolizmu.

Należy rozważyć podwojenie dawki doksycykliny u pacjentów chorujących na alkoholizm lub zamienić na lek, który nie daje takiej interakcjii. Równoczesne zażywanie alkoholu i tetracykliny może delikatnie zwiększyć stężenie tetracykliny we krwi.

izoniazyd

(w: Rifamazid)

Duże lub przewlekłe stosowanie alkoholu (codziennie) może zwiększać ryzyko hepatotoksyczności oraz zwiększyć klirens izoniazydu.[37]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF  

Zaleć pacjentowi unikanie alkoholu kiedy stosuje izoniazyd.

ketokonazol

Alkohol może zwiększać ryzyko reakcji podobnej do disulfiramowej podczas doustnego przyjmowania ketokonazolu.

Alkohol może zwiększać ryzyko hepatotoksyczności podczas doustnego przyjmowania ketokonazolu.[38]ChPL Ketoconazole HRA .pdf

Zaleć pacjentowi unikanie alkoholu w trakcie terapii ketokonazolem.

Zobacz też Czytaj też: Zespół długiego QT i torsade de pointes (TdP). Jakie leki zwiększają ryzyko?

metronidazolAlkohol może nasilać neurotoksyczne działanie metronidazolu. Ryzyko również jest możliwe podczas podania dopochwowego ze względu na niewielkie przenikanie do krążenia ogólnego. Nie potwierdzono, aby metronidazol zwiększał stężenia acetaldehydu na skutek interakcji z alkoholem.Ryzyko może być niewielkie, lecz i tak zaleć pacjentowi, by unikał alkoholu w trakcie terapii metronidazolem oraz przez 72 godziny po jej zakończeniu.[39]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF  
tynidazolChoć nie notowano takich przypadków, alkohol może nasilać neurotoksyczne działanie tynidazolu w związku z jego podobieństwem strukturalnym do metronidazolu.Ryzyko może być niewielkie, lecz i tak zaleć pacjentowi, by unikał alkoholu w trakcie terapii tynidazolem oraz przez 72 godziny po zakończeniu.[40]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF  
furagina (= furazydyna)

Przy połączeniu furaginy z alkoholem może wystąpić reakcja podobna do disulfiramowej.

Ponadto alkohol zwiększa ryzyko infekcji dróg moczowych sam w sobie.

Odradź pacjentowi spożycia alkoholu w trakcie leczenia furaginą, a także picia alkoholu w ogóle w przypadku nawracających infekcji dróg moczowych.

Zobacz też Czytaj też: Preparaty bez recepty na zapalenie układu moczowego

Leki przeciwpsychotyczne

Atypowe

m. in. olanzapina (Zyprexa, Zolafren, Anzorin) i kwetiapina (Ketrel, Kwetaplex)

Równoczesne stosowanie alkoholu i nietypowych leków przeciwpsychotycznych może prowadzić do sumowania się wpływu na CNS i ortostatycznego niedociśnienia, szczególnie w przypadku olanzapiny i kwetiapiny.Odradź pacjentowi zażywanie alkoholu w trakcie trwania terapii lekami przeciwpsychotycznymi.[41]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF  

Pochodne fenotiazyny

m. in. promazyna i perazyna (inaczej pernazyna)

Równoczesne stosowanie alkoholu i pochodnych fenotiazyny może prowadzić do nasilenia sedacji.[42]National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Mixing alcohol with medicines. 2014. pełny tekst.Odradź pacjentowi zażywanie alkoholu w trakcie trwania terapii lekami przeciwpsychotycznymi.[43]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF  
Leki rozluźniające mięśnie

Równoczesne stosowanie leków miorelaksacyjnych i nawet małych ilości alkoholu może prowadzić do kumulacji działania depresyjnego na CNS. Przykłady to baklofen i tyzanidyna (Sirdalud, Tizanor). Przeciwwskazanie nie dotyczy tolperizonu (Mydocalm, Tolperis).

Leki nasenne
Benzodiazepiny

Równoczesne stosowanie benzodiazepin i alkoholu może prowadzić do kumulacji działania na CNS. Szczególnie w przypadku długo działających benzodiazepin lub dużych ilości alkoholu.

Pojedyncze spożycie alkoholu może zwiększać stężenie we krwi niektórych benzodiazepin (diazepam) przez zwiększenie ich wchłaniania.

Ostrzeż pacjenta przed możliwymi działaniami niepożądanymi, takimi jak zwiększona sedacja, upośledzenie psychomotoryczne. Rozważ odradzenie równoczesnego stosowania benzodiazepin i alkoholu.[44]FDA. Avoid Food-Drug Interactions. pełny tekst .PDF  

Leki o budowie niebenzodiazepinowej

zolpidem (Nasen, Stilnox, Zolpigen) i zopiklon (Imovane)

Równoczesne stosowanie alkoholu i leków nasennych o budowie niebenzodiazepinowej może prowadzić do kumulacji wpływu na CNS i ryzyko zachowań, jak lunatykowanie i inne.[45]Chan LN, Anderson GD. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with ethanol (alcohol).Clin Pharmacokinet 2014;53:1115-36 abstrakt.[46]Hesse LM, von Moltke LL, Greenblatt DJ. Clinically important drug interactions with zopiclone, zolpidem, and zaleplon. CNS Drugs 2003;17:513-32. abstraktOdradź pacjentowi równoczesne stosowanie alkoholu i leków nasennych o budowie niebenzodiazepinowej. Poza bezpośrednią interakcją alkohol potęguje także problemy z zasypianiem.[47]Schutte-Rodin S, Broch L, Buysse D, et al. Clinical guideline for the evaluation and management of chronic insomnia in adults. J Clin Sleep Med 2008;4:487-504. abstrakt
Leki na dysfunkcje seksualne

Inhibitory PDE5

sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), wardenafil (Levitra), awanafil (Spedra)

Równoczesne stosowanie alkoholu i inhibitorów PDE-5 może niekiedy zwiększać ryzyko niedociśnienia ortostatycznego i przyspieszać bicie serca (tadalafil), szczególnie po spożyciu większych porcji alkoholu.Poinformuj pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych alkoholu i inhibitorów PDE-5 oraz przypomnij o tym, że alkohol może wywoływać sam w sobie trudności z erekcją.
Statyny

Nadużywanie alkoholu i jednoczesne stosowanie statyn potęguje ryzyko uszkodzenia wątroby.[48]Mancini GB, Tashakkor AY, Baker S, et al. Diagnosis, prevention, and management of statin adverse effects and intolerance: Canadian Working Group Consensus update. Can J Cardiol 2013;29:1553-68. abstrakt

Inne leki
acytretyna
(Neotigason, Acitren)

Wydłużenie czasu potencjalnego działania teratogennego u kobiet.

Alkohol zwiększa trans-estryfikację acytretyny do teratogennego etretynatu, który może pozostać w ciele kobiety przez wiele lat.[49]ChPL Acitren .pdf

Zaleć kobietom w wieku rozrodczym, by całkowicie unikały alkoholu i leków zawierających alkohol podczas terapii acytretyną i przez 2 miesiące po jej zakończeniu.[50]ChPL Acitren .pdf
metotreksatSpożycie 2 lub więcej porcji alkoholu tygodniowo może zwiększać ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby. Pacjenci leczeni na łuszczycę mogą mieć wyższe ryzyko niż ci leczeni na RZS.[51]Whiting-O’Keefe QE, Fye KH, Sack KD. Methotrexate and histologic hepatic abnormalities: a meta-analysis. Am J Med. 1991 Jun;90(6):711-6. abstrakt

Rozważ odradzenie spożywania alkoholu w trakcie terapii metotreksatem.[52]Whiting-O’Keefe QE, Fye KH, Sack KD. Methotrexate and histologic hepatic abnormalities: a meta-analysis. Am J Med. 1991 Jun;90(6):711-6. abstrakt

Zobacz też Czytaj też: Jaki lek przeciwbólowy z metotreksatem? [Case #5]

metoklopramid

Równoczesne stosowanie alkoholu i metoklopramidu może prowadzić do sumowania się działania sedatywnego.

Metoklopramid może też zwiększać stężenie alkoholu we krwi ze względu na przyspieszone opróżnianie żołądk(etanol szybciej przechodzi do jelita cienkiego).

Rozważ odradzenie pacjentowi konsumowania alkoholu w trakcie terapii metoklopramidem.
wareniklina (Champix)Równoczesne stosowanie alkoholu i warenikliny może potęgować stan upojenia alkoholem i zwiększać ryzyko nietypowego lub agresywnego zachowania, a także drgawek.[53]ChPL Champix  .pdf[54]FDA Drug Safety Communication: FDA updates label for stop smoking drug Chantix (varenicline) to include potential alcohol interaction, rare risk of seizures, and studies of side effects on mood, behavior, or thinking (2015) pełny tekst

Poinformuj pacjenta o możliwych interakcjach alkoholu i warenikliny i zaleć ograniczenie spożycia alkoholu do czasu poznania wpływu spożywania obu na pacjenta.

Ze względu na to, że cytyzyna (Tabex, Desmoxan) to analog warenikliny, rozważ odradzenie stosowania alkoholu! Cytyzyna jest lekiem bardzo słabo przebadanym i na temat interakcji z alkoholem i innymi lekami tak naprawdę niewiele wiadomo.

Podsumowanie – zapamiętaj te leki:

Leki, przy których należy bezwzględnie zaprzestać spożywania alkoholu to:

 • opioidy o przedłużonym uwalnianiu
 • metadon
 • bupropion
 • moklobemid
 • fenytoina
 • ketokonazol
 • metronidazol i tynidazol
 • zolpidem i zopiklon
 • acytretyna
 • metotreksan
 • wareniklina

mgr farm. Effiom Uman-Ntuk

Członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, założyciel i redaktor portalu opieka.farm, założyciel AuF oraz AnP. Prezes Zarządu opieka.farm sp. z o.o.

[artykuły] [LinkedIn] [nawiąż kontakt]

mgr farm. Konrad Tuszyński

Dyrektor ds. naukowych opieka.farm sp. z o.o. Doktorant Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Twórca i redaktor naczelny portalu opieka.farm, założyciel i kierownik Apteki u Farmaceutów (AuF). Współtwórca KSOF oraz AnP i Redaktor naukowy Zeszytów Aptecznych.

[artykuły na portalu] [publikacje naukowe] [nawiąż kontakt] [LinkedIn]

Cytuj ten artykuł jako:
Effiom Uman-Ntuk, i in.: Interakcje leków z alkoholem [tabela], Portal opieka.farm (https://opieka.farm/opracowania/tabela-interakcje-lekow-alkoholem/) [dostęp: 19 czerwca 2019]

 


Dowiedz się więcej o interakcjach leków z alkoholem z najnowszego podręcznika: Zeszyt Apteczny: Istotne interakcje leków z żywnością i alkoholem. Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści.

Źródła:   [ + ]

Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania:

Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 8 głosów, i został ostatnio zaktualizowany przez  Ewelina Jąder-Włach 1 rok, 1 miesiąc temu.

 • Autor
  Wpisy
 • #1305 Punkty: 4

  Redakcja mgr farm.
  108 pkt.

  Dyskusja nad opracowaniem:

  https://opieka.farm/opracowania/tabela-interakcje-lekow-alkoholem/

  4 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #5341 Punkty: 0

  Maria Bronisz student
  4 pkt.

  Gdzie najlepiej szukać informacji na temat interakcji leków z alkoholem? Czy brak informacji na temat interakcji w ulotce wynika z braku badań na ten temat? Zaciekawiło mnie szczególnie wspomnienie mitu dotyczącego alkoholu i antybiotyków – czy posiadacie Panowi jakieś opracowania na ten temat? 🙂

 • #5343 Punkty: 4

  Maria Bronisz student
  4 pkt.

  Kiedyś wpadłam na takie zestawienie:

  http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Medicine/medicine.htm

  4 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #16598 Punkty: 2

  Tomasz Cholewa mgr farm.
  16 pkt.

  Znalazłem też takie coś o ranitydynie:http://www.amsik.pl/archiwum/2-3_2010/2-3_10o.pdf

  2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #18256 Punkty: 4

  Filip Płoch mgr farm.
  15 pkt.

  Panowie! Bomba!

  Z własnego doświadczenia mogę jeszcze dorzucić nieprzyjemną interakcję z azytromycyną.

  Oj… żałowałem…

  4 użytkowników uznało wpis za pomocny.
  • #18268 Punkty: 2

   Maria Kowalczuk mgr farm.
   303 pkt.

   Filipie, doceniamy Twoje poświęcenie dla nauki. Będziemy pamiętać. 🙂

   2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #18322 Punkty: 0

  Przemek Zemła mgr farm.
  24 pkt.

  Jestem rozczarowany tym artykułem.

  Mam dwie, krytyczne, uwagi.

  1. Artykuł szkicuje nam problem interakcji leków z alkoholem. OK, fakty i prawidła. Pominięto jednak bardzo ważna rzecz: interakcję alkohol-choroba.
  Alkohol w cukrzycy? Można, nikt od tego nie umrze, a “tylko” przyspieszy rozwój choroby, osłabi leczenie i zwiększy poważnie ryzyko hipoglikemii. Alkohol z antybiotykiem, to alkohol u osoby z gorączką, często w jej konsekwencji z tachykardią, problemami z oddychaniem, często stanem zapalnym oraz o obniżonym progu drgawkowym.

  2. Zawarta w zdaniu ” Niepotrzebnie zabraniając wszystkiego, prędzej doprowadzimy do sytuacji, kiedy pacjent zrezygnuje z zażycia antybiotyku, bo Sylwester czy urodziny”
  I? Rozmawiamy o dorosłym pacjencie. Jeżeli osoba dorosła pomimo choroby i leczenia, opinii specjalisty, decyduje się na picie zamiast leczenie to już jest jej/jego suwerenna(i głupia) decyzja.
  To nie jest konsekwencja działań farmaceuty, tylko konsekwencja czyjejś głupoty.

   

   

  2 użytkowników uznało wpis za pomocny and 2 votes down.
 • #18327 Punkty: 8

  Effiom Uman-Ntuk mgr farm.
  61 pkt.

  Przemku,
  1) temat interkacji alkohol-choroba jest bardzo ciekawy i na pewno będzie jeszcze poruszony. Natomiasto powyższy artykuł to rzetelne źródło wiedzy o interakcjach etanol-lek, a takiego brakowało w polskim internecie. Ponadto artykuł jest kierowany do farmaceutów i lekarzy, nie pacjentów.
  2) są różni pacjenci, mądrzy i głupi:) Nie nam to oceniać – rolą farmaceuty jest zadbać o compliance – skoro jest opcja:
  a) pacjent przerwie antybiotykoterapię bojąc się o interakcję
  b) pacjent zażyje antybiotyk razem z alkoholem
  To lepsza jest opcja b. Porady dot. szkodliwości alkoholu można udzielić swoją drogą, a pacjent może się do nich zastosować albo nie, ale dla nas (i dla społeczeństwa, bo mówimy o antybiotykach) najważniejsze jest, żeby farmakoterapia nie była przerwana.

  8 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #18366 Punkty: 1

  Przemek Zemła mgr farm.
  24 pkt.

  Effiomie, jesteście jednym z ciekawszych miejsc i jednym z nielicznych w których informacje oparte są na wiedzy i badaniach. To fakt.

  Ale jest ale. Artykuł jest na razie chyba zalążkiem tematu (czekam na więcej!), leków mało!
  Kolumna “zaleć pacjentowi” idzie w swych zaleceniach za daleko. Właśnie dlatego, że pomija chorobę i stan chorego.
  Do punktu 2 oczywiście masz rację, ale musimy myśleć szerzej. Może mnie po prostu trudno zrozumieć jak można pić w czasie infekcji bakteryjnej, a niemożność powstrzymania się świadczy już chyba o uzależnieniu.

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #18712 Punkty: 0

  Redakcja mgr farm.
  108 pkt.

  Do punktu 2 oczywiście masz rację, ale musimy myśleć szerzej.

  W związku z uwagami Przemka we wstępie został zamieszczony akapit:

  Uwaga: Artykuł nie omawia szkodliwego wpływu etanolu na przebieg większości chorób – w każdym przypadku należy mimo wszystko odradzić spożywania alkoholu w przypadku wielu chorób, w szczególności związanych z infekcją. Interakcje etanol-choroba będą tematem osobnego opracowania.

  Temat wpływu etanolu na przebieg choroby jest naprawdę ważny i na pewno będzie poruszony po przejrzeniu dostępnej literatury.

  Dziękujemy za cenne uwagi!

 • #34751 Punkty: 4

  Ewelina Jąder-Włach mgr farm.
  8 pkt.

  Przy cukrzycy (szczególnie pacjentom z “1”) i spożyciu alkoholu warto pamiętać o zmniejszonej skuteczności a nawet braku skuteczności glukagonu w razie poważnej hipoglikemii. Efekt działania alkoholu zmniejsza też oczywiście odczuwanie hipoglikemii przez pacjenta.

  Pacjenci są na początku choroby edukowani w tym kierunku, ale warto przypomnieć.

   

  4 użytkowników uznało wpis za pomocny.

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.

Nasze projekty
Partnerzy Pilotażu Opieki Farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Lekowy Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usługi Przegląd Domowej Apteczki Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej
Partner Usług Pilotaż opieki farmaceutycznej