Wykaz A – substancje bardzo silnie działające (FP XI)

Interaktywny wykaz substancji silnie bardzo działających wraz z opisem działania leków i preparatami dostępnymi w aptece otwartej.

Leki zawierające substancje z wykazu A może wydawać tylko farmaceuta. Wydanie leku z substancją bardzo silnie działająca wymagać może dodatkowych instrukcji farmaceuty i m.in. dlatego tylko magister farmacji jest uprawniony do wydawania leków z tej listy. Jeśli jesteś technikiem farmaceutycznym, poproś farmaceutę na zmianie o wydanie leku. Pamiętaj, że jeśli godzisz się na wydawanie leku na koncie farmaceuty bez jego wiedzy czy nawet obecności w aptece, tylko dodajesz sobie pracy, odpowiedzialności i obowiązków.

Przykładowo, farmaceuta powinien upewnić się:

 • Czy pacjent wie jak stosować inhalator zawierający formoterol i salmeterol (tzn. LABA)? Czy na pewno stosuje dodatkowo inhalator ze sterydem? Leczenie samym lekiem z grupy LABA przyniesie więcej szkody niż korzyści.
 • Czy wie jak poprawnie aplikować krople w których substancją czynną jest atropina, pilokarpina, brymonidyna? Nieprawidłowa aplikacja powoduje wchłonięcie leku przez kanalik łzowy i działanie systemowe.
 • Czy nie stosuje już leków mogących wchodzić w interakcje z tak silnym lekiem jakim jest cyklosporyna? Jest ich naprawdę sporo!
 • Czy lek na RZS (Arthrotec, metotreksat) nie posłuży przypadkiem do wywołania poronienia? Uwaga na podrabiane recepty!
 • Czy pacjent wie jak zaaplikować adrenalinę w razie reakcji anafilaktycznej?

Jeśli jesteś farmaceutą, wyjaśnij technikom w aptece, że ograniczenia w uprawnieniach nie służą poniżaniu ani wywyższaniu jednej grupy zawodowej nad drugą, tylko są pierwszym krokiem w sprawowaniu przez Ciebie opieki farmaceutycznej. Zawsze podchodź do pacjenta i wyjaśnij personelowi, że nie godzisz się na przelogowywanie się technikom i studentom na Twoje konto bez Twojej wiedzy. A jeśli czas nie pozwala na każdorazowe podejście do pacjenta w przypadku gdy na recepcie znajdzie się lek z wykazu A, system pracy w aptece wymaga przeorganizowania. Pamiętaj też, że technik NIE jest pomocnikiem magistra, lecz stanowi część personelu fachowego apteki. Zarówno technik jest wsparciem dla farmaceuty, wykonując dużą część obowiązków związanych z obsługa pacjentów i recepturą, jak i farmaceuta jest wsparciem merytorycznym dla technika.

Wykaz pochodzi z suplementu do XI farmakopei.

Wykaz A (FP XI) – interaktywna tabela

Aby wyświetlić tylko leki dostępne w aptece otwartej, wybierz z listy TAK.  Możesz też filtrować po fragmencie nazwy – w polu Szukaj zacznij wpisywać nazwę leku.

Nazwa polskaNaza łacińskaPrzykłady preparatówZastosowanieDostepne w aptece otwartej
β-Acetylodigoksynaβ-Acetyldigoxin-
kwas fosforowy koncentratAcidum phosphoricum concentratum-
adrenaliny winianAdrenalini tartras-
adrenalina (epinefryna)AdrenalinumAdrenalina Aguettant, Adrenalina WZF, Anapen, EpiPenleczenie doraźne ostrych reakcji alergicznychTAK
eter etylowyAether-
alkuroniowy chlorekAlcuronii chloridum-
alfakalcydolAlfacalcidolumAlfadiolleczenie osteoporozy pomenopauzalnej i starczej z jednoczesnym niedoborem witaminy DTAK
alprostadylAlprostadilumAlprostapint, Vytaros, Caverject, Muse, Prostavasin, Prostin VRleczenie zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyńTAK
srebra azotanArgenti nitrasMova Nitrat Pipette, surowiec recepturowyzapobieganie zakażeniom oka u noworodkówTAK
trójtlenek arsenuArsenii trioxidumTrisenoxw onkologii w leczeniu nowotworów
atrakurium bezylanAtracurii besilasAtracurium Kalceks, Tracriumw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
atropiny siarczanAtropini sulfasAtropinum sulfuricum WZF,krople są stosowane w okulistycznych badaniach diagnostycznychTAK
atropinaAtropinumBellergot, Bellapanleczenie stanów skurczowych w obrębie przewodu pokarmowego, dróg moczowych oraz dróg żółciowychTAK
benperidolBenperidolum-
bleomycyny siarczanBleomycini sulfasBleocin, Bleomedac, Bleomycinw onkologii jako cytostatyk
brymonidyny winianBrimonidini tartasAlphagan, Biprolast, Briglau, Brimodiol, Brimogen, Brimonidine-1A, BrimoTeva, Brymont, Clarix, Luxfen, Mirvaso, Oculobrimleczenie jaskry z otwartym kątem przesączania w celu obniżenia ciśnieniaTAK
busulfanBusulfanumBusulfan Accord, Busulfan Fresenius, Busulfan Tillomed, Myleranw onkologii w leczeniu nowotworów
kalcytriolCalcitriolumRocaltrol, Silkisleczenie niedoborów wapnia
karboplatynaCarboplatinumCarbomedac, Carboplatin Accord, Carboplatin Actavis, Carboplatin Kabi, Carboplatin, Carboplatin-Ebewe, Cycloplatinw onkologii jako cytostatyk
karmustynaCarmustinum-
wodzian chloraluChlorali hydrassurowiec recepturowyw celu uspokojenia i uśpienia
chlorambucylChlorambucilumLeukeranw onkologii w leczeniu nowotworówTAK
cyklosporynaCiclosporinumCiqorin, Cyclaid, Equoral, Ikervis, Sandimmunzapobieganie odrzuceniu przeszczepuTAK
cisatrakuriowy bezylanCisatracurii besilasCisatracurium Accord, Cisatracurium Actavis, Cisatracurium Hospiera, Cisatracurium Kabi, Cisatracurium Mylan, Cisatracurium Noridem, Cisatracurium Strides, Nimbexw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
cisplatynaCisplatinumCisplatin Actavis, Cisplatin Cadiceus, Cisplatin Kabi, Cisplatin Teva, Cisplatin-Ebewe, Cisplatin Accord, Oxaliplatin Hospiraw onkologii jako cytostatyk
kladrybinaCladribinumBiodribin, Litakw onkologii jako cytostatyk
klenbuterolu chlorowodorekClenbuteroli hydrochloridum-
kodergokryny mezylanCodergocrinum mesilasDHX FILOFARM, Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum, Dihydroergotoxinum Filofarmleczenie zaburzeń sprawności mózgu związanych z niewydolnością krążenia mózgowego
kolchicynaColchicinumColchican, Colchicine Genoptim, Colchicum Dispert, Rixcolleczenie ostrych napadów dny moczanowejTAK
krezol surowyCresolum crudum-
cyklofosfamidCyclophosphamidumDemacylan, Endoxanw onkologii jako cytostatyk
cytarabinaCytarabinumAlexan, Cytarabina, Cytarabina Accord, Cytarabine Kabi, Cytarabine Teva, Cytosarw onkologii jako cytostatyk
dakarbazynaDacarbazinumDacarbazin Teva, Detimedacw onkologii jako cytostatyk
danaparoid sodowyDanaparoidum nitricum-
daunorubicyny chlorowodorekDaunorubicini hydrochloridi-
desfluranDesfluranumDesfluran Piramal, Supranew anestezjologii do indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego w zabiegach chirurgicznych
deslanozydDeslanosidum-
dietylostylbesterolDiethylstilbestrolum-
digitoksynaDigitoxinum-
digoksynaDigoxinumDigoxin Sopharma, Digoxin Teva, Digoxinleczenie zaawansowanej niewydolność sercaTAK
dihydroergokrystyny mezylanDihydroergocristini mesilasw: Venacornleczenie chorób naczyń krwionośnych (między innymi żylaków)TAK
dihydroergotaminy mezylanDihydroergotamini mesilasDihydroergotaminum filofarmleczenie migreny
dihydroergotaminy winianDihydroergotamini tartras-
dihydrotachysterolDihydrotachysterolum-
dipiwefryny chlorowodorekDipivefrini hydrochlorium-
dobutaminy chlorowodorekDobutamini hydrochloridumDobuject, Dobutamine, Dobutamin-Sandozleczenie ostrej niewydolność serca, w zabiegach chirurgicznych na otwartym sercu, wstrząsie kardiogennym lub septycznym
dopaminy chlorowodorekDopamini hydrochloridumDopamin Admeda, Dopaminum hydrochloricum WZFleczenie wstrząsu w zaburzeniach hemodynamicznychTAK
dopeksaminy dichlorowodorekDopexamini dihydrochloridum-
doksorubicyny chlorowodorekDoxorubicini hydrochloridumAdriblastina PFS, Adrimedac, Biorubina, Debdox, Doxorubicin Actavis, Doxorubicin medac, Doxorubicin-Ebewe, Myocet, Xorucinw onkologii jako cytostatyk
epirubicyny chlorowodorekEpirubicini hydrochloridumBioepicyna, Epirubicin Teva, Epirubicin Accord, Episindan, Farmorubicin PFSw onkologii jako cytostatyk
ergotaminy winianErgotamini tartrasErgotaminum Filofarm, Coffecornw celu zapobiegania bólom głowy (bóle migrenowe i klastrowe)TAK
erytropoetyny koncentratErythropoetini solutio concentrata-
esketaminy chlorowodorekEsketamini hydrochloridum-
etomidatEtomidatumEtomidate-Lipuro, Hypnomidatew krótkich zabiegach chirurgicznych w celu indukcji i utrzymania znieczulenia ogólnego
etopozydEtoposidumEtoposid Actavis, Etoposide Kabiw onkologii jako cytostatyk
fludarabiny fosforanFludarabini phosphasFludalym, Fludara Oral, Fludarabine Mylan, Fludaraw onkologii w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
fluorouracylFluorouracilum5-Fluorouracil-Ebewe, Efudix, Florouracil Accord, Fluoro-uracil, Verrumalw onkologii jako cytostatyk oraz jako lek na brodawkiTAK
flupentyksolu dichlorowodorekFlupentixoli dihydrochloridumFluanxol Depot, Fluanxolleczenie zaburzeń psychotycznych bez zaburzeń depresyjnychTAK
flutamidFlutamidumApo-Flutam, Flutamid Egis, Fugerel, Prostandrilw onkologii w leczeniu raka gruczołu krokowegoTAK
formoterolu fumaran dwuwodnyFormoteroli fumaras dihydricusAtimos, Foradil, Foramed, Forastmin, Inhafort, Oxodil PPH, Zafiron, Zomexilleczenie przewlekłe astmy oskrzelowejTAK
gefitynibGefitinibumGefitinib Accord, Iressaw onkologii w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc
gemcytabiny chlorowodorekGemcitabini hydrochloridumDercin, Gembin, Gemcit, Gemcel, Gemcitabine Mylanw onkologii jako lek cytostatyczny
glicerolu triazotanGlyceroli trinitratis solutioMinitran, Nitracor, Nitrocard, Nitroderm, Nitromint, Perlinganitleczenie napadów dławicy piersiowej lub zawale sercaTAK
halotanHalothanumNarcotanw anestezjologii w celu indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego podczas zabiegów chirurgicznych
herparyna wapniowaHeparinum calcium-
heparyna sodowaHeparinum natricumCoaparin, Herparin-Hasco, Heparinum WZFleczenie przeciwzakrzepowe w chorobie zakrzepowo-zatorowej i niestabilnej dławicy piersiowejTAK
histaminy dichlorowodorekHistamini dihydrochloridumCeplenew onkologii w celu ochrony komórek układu odpornościowego przed zniszczeniem, kojarzona z interleukiną-2 w leczeniu ostrej białaczce szpikowej
homatropiny bromowodorekHomatropini hydrobromidumsurowiec recepturowyw okulistycznych badaniach diagnostycznych
homatropiny metylobromekHomatropini methylbromidum-
rtęci (II) chlorekHydrargyri dichloridumsurowiec recepturowyjako środek przeciwbakteryjnyTAK
nadtlenek wodoru 30%Hydrogenii peroxidum 30 per centumPerhydrolodkażanie powierzchni
hydroksykarbamidHydroxycarbamidumHydroxycarbamid Teva, Hydroxyuread medac, Siklosw onkologii w leczeniu nowotworówTAK
hioscyny bromowodorekHyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum)Scopolaminum hydrobromicum, surowiec recepturowy
hioscynaHyoscinum (Scopolaminum)-
hioscyjaminy siarczanHyoscyamini sulfas-
imatynibu mezylanImatinibi mesilasGlivec, Imakrebin, Imatenil, Imatinib Accord, Imavec, Leuzekw onkologii w leczeniu nowotworów
irinotekamu chlorowodorek trzywodnyIrinotecanum hydrochloridum trihydricumArinotec, Campto, Iricam, Irinotecan Fresenius, Noxecanw onkologii jako lek cytostatyczny
izoprenaliny chlorowodorekIsoprenalini hydrochloridum-
izoprenaliny siarczanIsoprenalini sulfas-
ketaminy chlorowodorekKetamini hydrochloridum-
ketorolak z trometamolemKetorolacum trometamolumAcular, Toradolleczenie stanu zapalnego w obrębie gałki ocznej po zabiegu usunięcia zaćmyTAK
letrozolLetrozolumApo-Letro, Arogen, Aromek, Clarzole, Etruzil, Letraxonw onkologii w leczeniu zaawansowanego raka piersiTAK
lomustynaLomustinumLomustine Medacw onkologii jako lek cytostatyczny
malationMalathionum-
merkaptopurynaMercaptopurinumMercaptopurine Nova Laboratories, Mercaptopurinumw onkologii jako lek cytostatyczny
metanolMethanolum-
metotreksatMethotrexatumEbetrexat, Metex PEN, Mathofill, Metotab, Trexanleczenie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz łuszczycyTAK
metyloergometryna maleinianMethylergometrinum maleasMethylergometrinw ginekologii podczas indukowania porodów
mizoprostolMisoprostolumAngusta, Cytotec, Misodelzapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicyTAK
mitomycynaMitomycinumMitomycin Accord, Mitomycin Cw onkologii w leczeniu nowotworów
mitoksantronu chlorowodorekMitoxantronum hydrochloridumMitoxantron Accord, Mivacronw onkologii w leczeniu nowotworów
modafinilModafinilumModafinil Tevaleczenie narkolepsji jako lek o działaniu stymulującym
sodu fluorekNatrii fluoridumDuraphat, Fluossen, Zymafluorw stomatologii w celu zapobiegania próchnicy zębów
neostygminy bromekNeostigmini bromidumNeostigmin Jelfa, Polstigminumleczenie objawowe miastenii
neostygminy metylosiarczanNeostigmini metilsulfas-
nikotyny dwuwinian dwuwodnyNicotini ditartras dihydricusNicorette Microtab Lemonleczenie uzależnienia od nikotynyTAK
nikotyna z kationitemNicotini resinasNiQutin, Nico Mintleczenie uzależnienia od nikotynyTAK
nikotynaNicotinumExmo, Nicopassleczenie uzależnienia od nikotynyTAK
nilutamidNilutamidum-
noradrenaliny chlorowodorekNoradrenalini hydrochloridum-
noradrenaliny winianNoradrenalini tartrasNoradrenaline Aguettant, Xylonorw leczeniu nagłego stanu niedociśnienia tętniczego
orcyprenaliny siarczanOrciprenalini sulfas-
uabainaOuabainum-
oksaliplatynaOxaliplatinumGessedil, Goxyral, Kiplatin, Oxaliplatin Kabi, Platoxw onkologii jako lek cytostatyczny
paklitakselPaclitaxelumAbraxane, Egilitax, Eucol, Sindaxelw onkologii jako lek cytostatyczny
pankuroniowy bromekPancuronii bromidumPancuronium, Pavulonw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
pergolidu mezylanPergolidi mesilasHizestleczenie choroby Parkinsona
fenolPhenolumPigmentum Castellanipowierzchniowe leczenie grzybic i zakażeń bakteryjnychTAK
fizostygminy salicylanPhysostigmini salicylas-
pilokarpiny chlorowodorekPilocarpini hydrochloridumPilocarpinum WZFleczenie jaskryTAK
pilokarpiny azotanPilocarpini nitras-
bromek rokuroniumRocuronii bromidumEsmeron, Roqurum, Rocuronium Sandozw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
salmeterolu ksynafonianSalmeteroli xinafoasPulmoterol, Pulveril, Salmetik, Serevent, Soloventleczenie przewlekłe astmy oskrzelowejTAK
streptokinazaStreptokinasumStreptokinazaleczenie zawału mięśnia sercowego, zatorowości płucnejTAK
suksametoniowy chlorekSuxamethonii chloridumChlorsuccillinw anestezjologii do krótkotrwałego zwiotczenia mięśni
takalcytol jednowydnyTacalcitolum monohydricumCuratodermw dermatologii w leczeniu łuszczycy plackowatej
takrolimusTacrolimusumAdvagraf, Cidimus, Dermitopic, Prograf, Protopic, Tacni, Taliximunw dermatologii w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS) - maść; lek immunosupresyjny po przeszczepachTAK
temozolomidTemozolomidumBlastomat, Nogron, Temodal, Temostad, Temozolomide Tevaw onkologii jako lek cytostatyczny
tiokolchikozyd krystalizowany z etanoluThiocolchicosidum ex ethanolo cristallisatum-
tiokolchikozyd uwodnionyThiocolchicosidum hydricumTiocolisleczenie bolesnych przykurczów mięśniTAK
tiomersalThiomersalumszczepionka-pełnokomórkowa DTPjako konserwant
tiopental sodowy z sodu węglanemThiopentalum natricum et ethanolo cristallisatumThiopental Momaja, Thiopentalw anestezjologii w celu wywołania krótkotrwałego znieczulenia ogólnego
tramazoliny chlorowodorek jednowodnyTramazoli hydrochloridum monohydricum-
urokinazaUrokinasumUrokinase APCleczenie choroby zakrzepowo-zatorowej
wekuroniowy bromekVecuronii bromidumNorcuronw anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni żebrowych podczas zabiegów chirurgicznych
winblastyny siarczanVinblastinum sulfasVinblastin - Richter, Vinblastine Tevaw onkologii jako lek cytostatyczny
winkrystyna siarczanVincristinum sulfasVincristin - Richter, Vincristine Tevaw onkologii jako lek cytostatyczny
Czytaj też:   Wykaz P substancji psychotropowych (I-P, II-P, III-P i IV-P)

Wyczyść

Michał Lawenda

Student piątego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. Członek Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologii Farmaceutycznej.Stażysta w biurze grupy opieka.farm.

[artykuły]

mgr farm. Konrad Tuszyński

Dyrektor ds. naukowych opieka.farm sp. z o.o. Twórca i redaktor naczelny portalu opieka.farm, oraz Redaktor naukowy Zeszytów Aptecznych i platformy e-learningowej PierwszyStół.pl.

[artykuły na portalu] [publikacje naukowe] [LinkedIn]

Cytuj ten artykuł jako:
Konrad Tuszyński, i in.: Wykaz A – substancje bardzo silnie działające (FP XI), Portal opieka.farm (https://opieka.farm/opracowania/wykaz-a-substancje-bardzo-silnie-dzialajace-fp-x/) [dostęp: 6 grudnia 2019]


Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Powiązane opracowania:

Dyskusja

Ten temat zawiera 28 odpowiedzi, ma 15 głosów, i został ostatnio zaktualizowany przez  Konrad Tuszyński 3 miesiące temu.

 • Autor
  Wpisy
 • #13279 Punkty: 1

  Konrad Tuszyński mgr farm.
  1.2K pkt.

  Interaktywny wykaz substancji silnie bardzo działających wraz z opisem działania leków i preparatami dostępnymi w aptece otwartej.

  (…)

  [Czytaj cały artykuł tu: Wykaz A – substancje bardzo silnie działające (FP X)]

  Zapraszam do dyskusji.

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #13281 Punkty: 0

  Konrad Tuszyński mgr farm.
  1.2K pkt.

  Ktoś wie jak to się ma do systemu aptecznego? Np. Lioton wg Kamsoftu to nie wykaz A, a zawiera heparynę.

  Podobnie nie ma na wykazie metyldigoksyny czyli Bemecoru (jest tylko pochodna acetylowa). Co nam umyka?

 • #13293 Punkty: 2

  Anna Gołębiowska mgr farm.
  27 pkt.

  Możesz ręcznie w karcie leku ustawić. Pamiętam, że na początku 2016 r. leki złożone z Brimonidyną (Combigan) nie miały w karcie KS znacznika “A”.

  ps. “Mój” KS ma oznaczenie “A” dla Bemecoru.

  2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #13295 Punkty: 2

  Anna Gołębiowska mgr farm.
  27 pkt.

  Można też dodać Pilocarpini hydrochloridum do receptury do tego wykazu:)

  2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #13298 Punkty: 1

  Konrad Tuszyński mgr farm.
  1.2K pkt.

  Oczywiście że w Kamsofcie można ustawić co się chce. Ale KS nie stanowi prawa, ciekawi mnie po prostu dlaczego uważa że Bemecor to wykaz A, skoro metyldigoksyny nie ma na wykazie, tylko jest acetylodigoksyna, której nie ma w żadnych leku w Polsce:)

  Pilokarpina dodana.

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #13392 Punkty: 4

  Szymon Kobiołka mgr farm.
  4 pkt.

  Witam .

  Zestawienie bardzo pomocne 🙂 .

  Przy wyborze leki w aptece otwartej nie pojawia się : Formoteroli fumaras dihydricus + preparaty 🙁

  Przy Brimonidini tartras : można by  jeszcze dopisać : Briglau PPH ,  Brymont krople , Luxfen  🙂

  Pozdrawiam

  4 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #13413 Punkty: 0

  Maria Kowalczuk mgr farm.
  324 pkt.

  U mnie w szafce z lekami z wykazu A mieszka Bellapan. Czy powinien się stamtąd wyprowadzić?

 • #13422 Punkty: 2

  Anna Gołębiowska mgr farm.
  27 pkt.

  Nie, niech zostanie, tam jego ojczyzna. Skoro już tak dodajemy, to Nitrocard maść także.

  2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
  • #13428 Punkty: 1

   Maria Kowalczuk mgr farm.
   324 pkt.

   Bemecor trzeba będzie skazać na zesłanie, będzie musiał dołączyć do Scopolanu…

   1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #13447 Punkty: 3

  Bartosz Karol Penkala mgr farm.
  3 pkt.

  Dzień dobry!

  Można by dodać, że Mirvaso stosuje się w leczeniu rumienia.

  Przydatna tabelka

  Pozdrawiam

  3 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #21760 Punkty: 2

  Tomasz Cholewa mgr farm.
  17 pkt.

  a podofilotoksyna???? bo znalazłem w szafce

  2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #30779 Punkty: 4

  Małgorzata Zduńczyk tech. farm.
  5 pkt.

  DO świadomości farmaceutów to się dzieje naprawdę http://pro-choice4.blogspot.com/2015/12/aborcja-domowe-spsobyleki-poronne-i.html

   

   

  4 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #30794 Punkty: 3

  Agnieszka Żur mgr farm.
  103 pkt.

  A teraz wklejam Ci plan działania , co jeszcze można zrobić ,aby usunąć problem .

  1.Ibuprom min 6 tabletek dziennie gdy jest się w ciąży bardziej zaawansowanej . Ja kiedyś sama zażywałam 10 tabletek dziennie w czasie trudnych dni i nic mi nie było . Decyzja należy do was.
  2. Picie na noc Gripexu możecie także w dzień ,ale podobno powoduje senność . Niektóre kobiety zazywając Gripex poroniły.
  3 Acatar lub sudafet z godnie z ulotką codziennie.
  4 ssanie cholinex lub strepsils najwyższa dawka ,którą możecie użyć dziennie. napisane jest w ulotce.
  5 wieczorem lub rano jak Wam pasuję posmarujcie cały brzuch maścią Beltadine, która powoduje poronienie. Możecie wybrać także inną maść rozgrzewającą.

  Nie wierzę w to co czytam…

  3 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #30802 Punkty: 1

  Maria Kowalczuk mgr farm.
  324 pkt.

  “Dziecko w świetle prawa
  Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka za dziecko uznaje każdą istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości (tj. co do zasady 18 lat)”

  “Leki szkodliwe dla płodu;

  sole litu – mogą spowodować wystąpienie anomalii Ebsteina u noworodka, jak również zaburzenia czynności tarczycy,”

  Płód, noworodek – jeden pies… Zastanawiam się, jakich uszkodzeń doznał autor tego bloga?

   

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #30838 Punkty: 1

  Magdalena Pelczarska mgr farm.
  122 pkt.

  W głowie się nie mieści 🙁 Podobnie sprawa się ma z preparatem Arthrotec, który zawiera mizoprostol. W internecie można przeczytać instrukcje jak go zastosować, aby usunąć ciążę i co powiedzieć farmaceucie, żeby wyłudzić lek, jeśli nie masz recepty(!)

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #30948 Punkty: 0

  Maria Kowalczuk mgr farm.
  324 pkt.

  DO świadomości farmaceutów to się dzieje naprawdę http://pro-choice4.blogspot.com/2015/12/aborcja-domowe-spsobyleki-poronne-i.html%5B/quote%5D

  A co na to “święta inkwizycja”, która zablokowała dostępność w APTEKACH octanu uliprystalu bez recepty, podczas gdy, niektóre leki rekomendowane przez blogera, dostępne są niemalże w KAŻDYM SKLEPIE jak cukierki? :/

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny and 1 vote down.
 • #31138 Punkty: 2

  Jadwiga Kornik mgr farm.
  30 pkt.

  Nurtuje mnie dlaczego np. Flupentiksol jest w wykazie skoro toksyczność ma niską, dlaczego inne neurolepy nie są na liście? To samo salmeterol why? why?

  2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #38676 Punkty: 3

  Maria Kowalczuk mgr farm.
  324 pkt.

  Mamy już FP XI. Nieśmiało przypominam 🙂

  3 użytkowników uznało wpis za pomocny.
 • #47334 Punkty: 1

  Marcela Kowalska mgr farm.
  2 pkt.

  Według bazy BLOZ preparaty ze streptokinazą, czyli Distreptaza i Biostreptaza, należą do wykazu B. Jedynie wycofana już z obrotu Distreptaza w ampułkach ma adnotację substancji bardzo silnie działającej. Według Farmakopei XI streptokinaza to wykaz A. Błąd BLOZ? Czy coś uległo zmianie?

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #47343 Punkty: 0

  Magdalena Pelczarska mgr farm.
  122 pkt.

  Sprawdziłam jeszcze raz – według FP XI streptokinaza to wykaz A. Wygląda na to, ze to błąd w BLOZie. 🙂

 • #58414 Punkty: 0

  Alicja Zienkiewicz mgr farm.
  3 pkt.

  Czy Tacrolimus (Prograf, Envarsus) też jest błędnie oznaczony w BLOZ jako wykaz A, czy czegoś nie zauważyłam? W tabeli nie znajduję tej substancji.

 • #58447 Punkty: 1

  Marcela Kowalska mgr farm.
  2 pkt.

  Od 1.06.2019 obowiązuje suplement do Farmakopei XI, w którym m.in. znajduje się nowy wykaz substancji bardzo silnie działających. Podobno takrolimus trafił do wykazu A. Czy ktoś jest może w posiadaniu tego suplementu?

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #58903 Punkty: 1

  Alicja Zienkiewicz mgr farm.
  3 pkt.

  Tacrolimus jest w suplemencie 2018 zaliczony do wykazu A

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #61623 Punkty: 1

  Małgorzata Kaszczyszyn student
  1 pkt.

  Fluorouracyl jest też w preparacie do użytku zewnętrznego na brodawki (Verrumal). Pozdrawiam 😀

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #63295 Punkty: 1

  Michał Machowski mgr farm.
  20 pkt.

  Wg mnie przydałoby się w tym opracowaniu wyjaśnienie dlaczego dany lek w ogóle ląduje na wykazie A. Jakie są zasady kwalifikacji leku żeby został wpisany na wykaz A. Czemu np. tramadol lub azatiopryna albo acidum ibandronicum nie są na liście a lioton z heparyną już jest. Pokazać, że nie jest to sztuczny podział – chociaż często jest tak w aptekach postrzegany. Wykazać, że lek z szafki A to coś co rzeczywiście wymaga bezwzględnie wydania tylko przez farmaceutę.

  1 użytkownik uznał wpis za pomocny.
 • #63749 Punkty: 2

  Konrad Tuszyński mgr farm.
  1.2K pkt.

  Problem w tym, że to jest właśnie nieco sztuczny podział. Nie pisaliśmy, jak jest tworzony, bo nie mamy wiarygodnych źródeł, którymi można by poprzeć takie informacje. Teoretycznie wykaz A ma obejmować substancje o wąskim indeksie terapeutycznym, tyle że jest wiele leków na rynku, które mają wąski indeks, a nie ma ich na wykazie: teofilina, warfaryna i acenokumarol, lewotyroksyna, karbamazepina i inne leki p/padaczkowe, metylodigoksyna (!) i wiele innych.

  Należy przy tym pamiętać, że wąski indeks i mała dawka potrzebna dla uzyskania efektu (dla wykazu A to zwykle mikrogramy) to 2 różne rzeczy. Taką karbamazepinę stosuje się nawet w dawkach np. 400 mg/dawkę, a mimo wszystko ma wąski indeks.

  Jak widać wykaz A wydaje się być połączeniem historycznej koncepcji trucizn (venena), czyli substancji które nawet w mikrogramowych dawkach mogą wywołać silny farmakologiczny (lub toksyczny) efekt, z założeniami farmakokinetyki (indeksu terapeutycznego). W przemyśle i na recepturze, a także w lecznictwie zamkniętym, ten mikrogramowy rząd wielkości ma duże znaczenie (bezpośrednio przekłada się na trudności z odmierzaniem odpowiednich dawek), ale w aptece otwartej i przy ekspediowaniu tych leków już niekoniecznie.

  To wszystko nie zmienia faktu, ze zdecydowana większość leków z wykazu A wymaga większej uwagi przy wydawaniu i udzielaniu porad – stąd ten wstęp do artykułu, który pisałem już kilka lat temu. Przydałby się jednak bardziej praktyczny i lepiej uzasadniony wykaz leków wymagających szczególnego poradnictwa przy ekspedycji, które z kolei mogłoby być świadczone tylko przez farmaceutów.

  2 użytkowników uznało wpis za pomocny.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 miesiące, 1 tydzień temu przez  Konrad Tuszyński.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 miesiące, 1 tydzień temu przez  Konrad Tuszyński.
 • #63931 Punkty: 0

  Alicja Baranik mgr farm.

  A Elidel krem?

   

 • #64359 Punkty: 0

  Konrad Tuszyński mgr farm.
  1.2K pkt.

  Pimekrolimusu nie ma na wykazie. Zapewne dlatego, że nie stosuje się go wewnętrznie.

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.