fbpx

Polityka Prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest opieka.farm sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Jana Karola Chodkiewicza 9/4, KRS: 0000660469.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego i wspólnotowego.
 3. Dane osobowe są gromadzone w celu:
  a) realizacji umowy zawartej z użytkownikiem portalu opieka.farm;
  b) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych albo produktów lub usług partnerów biznesowych administratora danych.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Administrator danych informuje o zmianie celów i środków przetwarzania danych niezwłocznie po podjęciu tych czynności, a jeśli jest to wymagane przepisami prawa, po uzyskaniu zgodny osoby, której dane dotyczą.
 6. Każdorazowe podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać do nich dostęp oraz dokonać ich uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia w przypadku ich niepoprawności, poprzez skierowanie pisemnego wniosku na adres administrator danych wskazany w punkcie 1.
 8. W sprawach mniejszej wagi możliwe jest przesłanie informacji za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@opieka.farm, jeśli nie ma wątpliwości co do tożsamości osoby, żądającej podjęcia określonych działań.
 9. Dokładamy starań, aby termin realizacji wniosku nie przekraczał 30 dni od otrzymania żądania.
 10. Niektóre z czynności przetwarzania danych mogą być wykonywane przez inne podmioty,
  z którymi współpracujemy w ramach powierzenia przetwarzania danych. Podmioty te nie mogą przetwarzać danych osobowych do innych celów niż wskazane przez administratora danych.
 11. Administrator danych może być zobowiązanych do przekazania danych osobowych, kiedy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 12. Administrator danych stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.
 13. Administrator danych kieruje się regułami bezpieczeństwa określonymi w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, które stworzył na potrzeby przetwarzania danych osobowych. Dokumenty te są zgodne z przyjętymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Na stronie opieka.farm możemy używać plików cookie. Są to małe pliki, które są przechowywane na dysku twardym osoby odwiedzającej tę stronę.
 15. Pliki cookie są używane w celu identyfikacji osoby powracające do przeglądania strony opieka.farm, aby spersonalizować jej treści do uprzednich preferencji osoby odwiedzającej.
 16. Ustawienia pozwalające zarządzać osobie powracającej wykorzystaniem plików cookie przez witryny internetowe, w tym stronę opieka.farm znajdują się w ustawieniach większości najpopularniejszych przeglądarek. Można tam w szczególności zapobiec akceptacji plików cookie przez przeglądarkę lub wyłączyć funkcjonalność akceptacji plików cookie.
 17. Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualizowana stosownie do potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa. W celu uzyskania aktualnej informacji o stosowanych przez nas zasadach prosimy o systematyczne przeglądanie niniejszej strony.

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2019 r.

Scroll to Top

Zaloguj się