fbpx
REKLAMA

wszystkie >

Morfina.
▲ Morfina.

Opioidowe leki przeciwbólowe + przykłady

Opioidowe leki przeciwbólowe wykazują efekt analgetyczny poprzez aktywację receptorów opioidowych. Większość z opioidów wykazuje podobne działanie farmakologiczne, różniąc się między sobą przede wszystkim właściwościami farmakokinetycznymi.
mgr farm.

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2021

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2021

Leki opioidowe różnią się powinowactwem do poszczególnych receptorów, rodzajem powinowactwa (agonisty, antagonisty) oraz siłą działania. Wszystkie mają silny potencjał uzależniający.

Wyróżnia się trzy typy receptorów opioidowych:[1]

REKLAMA
 • μ (mi) – w mózgu i rdzeniu kręgowym
  odpowiadają za:

  • znieczulenie nadkręgowe (μ1)
  • uzależnienie fizyczne (μ1)
  • depresję oddechową (μ2)
  • zwężenie źrenic (μ2)
  • euforię (μ2)
  • spadek motoryki przewodu pokarmowego (μ2)
  • uzależnienie fizyczne (μ1 i μ2)
  • wazodylatację (μ3)
 • κ (kappa) – w mózgu i rdzeniu kręgowym
  odpowiadają za:

  • znieczulenie kręgowe
  • podwyższenie progu drgawkowego
  • obniżenie nastroju (depresję)
  • halucynację i odrealnienie
  • zwiększoną diurezę (na skutek zahamowania uwalniania hormonu antydiuretycznego – ADH)
  • dysforię
  • zwężenie źrenic
  • działanie neuroprotekcyjne
  • sedację
  • drażliwość, stres i niepokój
 • δ (delta) – w mózgu
  odpowiadają za:

  • analgezję
  • działanie przeciwdepresyjne
  • obniżanie progu drgawkowego
  • uzależnienie fizyczne
  • modulację depresji oddechowej przez rec. μ

Poprzez przyłączenie cząsteczki opioidu do swoistego receptora (głównie μ) dochodzi do zahamowania lub zwolnienia przewodzenia impulsów bólowych we włóknach komórek nerwowych oraz do spadku stężenia pronocyceptywnych (najprościej mówiąc biorących udział w powstawaniu bólu) neurotransmiterów (np. glutaminianu). Działanie przeciwbólowe obejmuje zwiększenie progu odczuwania bólu oraz zwiększenie tolerancji bólu.

Leki te dzielimy według ich wpływu na receptory:

Czyste (pełne) agonisty

Czyste agonisty (lub mniej poprawnie językowo, ale potocznie: czyści agoniści) działają jedynie agonistycznie w stosunku do receptorów opiodowych, głównie μ.

 •  morfina (Rpw: Doltard, Morphini Sulfas WZF, MST Continus, Sevredol, Lz: Morphini Sulfas WZF 0,1% Spinal)
  • działanie: hamowanie przewodzenia bólu w rdzeniu kręgowym, znajduje się na III stopniu drabiny analgetycznej wg. WHO; inne działania, z których niektóre wiążą się z działaniami niepożądanymi:
   • ośrodkowo:
    • przeciwbólowo,
    • uspokajająco,
    • po wielokrotnym podaniu wywołuje euforię,
    • przy pierwszym podaniu działa wymiotnie, przy kolejnych przeciwwymiotnie,
    • depresyjnie na ośrodek oddechowy,
    • przeciwkaszlowo (jak wiadomo nie jest stosowana w tym wskazaniu),
    • wpływa na wydzielanie dokrewne: zmniejsza wydalanie moczu poprzez wzrost wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH); zmniejsza wydzielanie hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizującego (LH) oraz hormonu tyreotropowego TSH,
    • obniża temperaturę ciała,
    • w duży dawkach może wywołać drgawki,
    • powoduje zwężenie źrenic,
   • obwodowo:
    • zwiększa napięcie mięśni gładkich, co może wiązać się z m.in.: ustaniem perystaltyki, zaparciami, wzrostem ciśnienia w drogach żółciowych, utrudnieniem wydalania moczu,
    • może wywołać reakcje pseudoalergiczne przez uwolnienie histaminy,
    • hamuje czynność skurczową macicy.
  • po podaniu p.o. efekt przeciwbólowy pojawia się po 30 minutach i utrzymuje się do ok. 4h.
 • fentanyl (Rpw: Durogesic, Effentora, Fentanyl Actavis, Instanyl, Matrifen, PecFent, Vellofent)
  • podanie: p.o., i.v., przez skórę, do nosa,
  • silniejszy agonista receptora opioidowego μ (100-150 x silniejszy od morfiny),
  • silnie lipofilny, łatwo i szybko przenika barierę krew-mózg (BBB), ośrodkowo działa silniej niż morfina – bardziej niebezpieczny u chorych zagrożonych niewydolnością ośrodka oddechowego,
  • nie wykazuje istotnego działania obwodowego – rzadziej wywołuje zaparcia,
  • dzięki właściwościom lipofilności możliwa jest postać plastrów transdermalnych zmienianych co 72 h (wskazana gdy podawanie leków p.o. jest niemożliwe lub nieskuteczne) – należy pamiętać, że znaczące stężenie leku utrzyma się jeszcze przez co najmniej 24 h po odklejeniu plastra.
 • sufentanyl (Lz: Sufentanil Chiesi)
  • działa szybciej i silniej niż fentanyl (5–10-krotnie), ale krócej,
  • stosowany podczas wprowadzania do znieczulenia ogólnego.
 • remifentanyl (Lz: Remifentanil B. Braun, Remifentanyl Actavis, Ultiva)
  • działanie przeciwbólowe pojawia się szybko (1–3 min) i jest krótkotrwałe.
 • alfentanyl (niedostępny w Polsce)
  • działa nieco słabiej niż fentanyl.
 • karfentanyl (niedostępny w Polsce)
 • lofentanyl (niedostępny w Polsce)
  • najsilniejszy opioid.
 • oksykodon (Rpw: Accordeon, Oxycodone Vitabalans, OxyContin, Oxydolor, OxyNorm, Reltebon, w: Targin z naloksonem)
  • silny opioid, podobny do morfiny (przelicznik morfina:oksykodon 1,5:1 lub 2:1), charakteryzuje się lepszą biodostępnością,
  • podanie: p.o. lub i.v.
  • lepiej tolerowany przez osoby starsze – w mniejszym stopniu powoduje zaburzenia czynności poznawczych,
  • nalokson w preparacie złożonym odpowiada za zmniejszenie częstości występowania zaparć.
 • metadon (Rpw: Methadone Hydrochloride Molteni)
  • silny opioid,
  • podanie: p.o. lub i.v.,
  • w odróżnieniu do morfiny charakteryzuje się wyższym powinowactwem do receptorów σ, ponadto działa antagonistycznie na receptory NMDA oraz hamuje wychwyt zwrotny serotoniny,
  • lek z wyboru w razie konieczności zmiany silnego opioidu (najczęściej morfiny) z powodu wystąpienia nietolerowanych objawów niepożądanych lub rozwoju tolerancji,
  • jest stosowany także do leczenia uzależnień od morfiny i heroiny w ramach specjalnych programów:
 • petydyna (INN) / meperydyna (USAN) (Rpw: Dolcontral) –
  • silny opioid,
  • podanie: i.m. lub s.c.,
  • działa 6-10 razy słabiej niż morfina,
  • petydyna nie zwiększa ciśnienia w układzie moczowym i drogach żółciowych słabiej niż inne opioidy,[2] dlatego wbrew często powielanym mitom w podręcznikach akademickich, nie jest wcale lepszym wyborem od morfiny czy buprenorfiny w przypadku zwalczaniu bólu w kolce żółciowej i nerkowej[2] (więcej w komentarzach poniżej)
 • kodeina (m.in. w: OTC – Antidol, Rp –  Dafalgan Codeine, Efferalgan Codeine, Paramax-Cod, Talvosilen z paracetamolem,  OTC – Thiocodin z sulfogwajakolem, OTC – Nurofen Plus z ibuprofenem, OTC – Solpadeine z kofeiną i paracetamolem, OTC – Ascodan z kwasem acetylosalicylowym)
  • otrzymywana z morfiny,
  • stosowana do leczenia bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, nieustępującego po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym. Głównie w skojarzeniu z nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi,
  • oprócz działania przeciwbólowego wykorzystuje się też działanie przeciwkaszlowe.
 • dihydrokodeina (Rp: DHC Continus)
  • działa słabiej od morfiny,
  • podanie: p.o.,
  • zmniejsza lęk związany z bólem.
 • tylidyna (niedostępna w Polsce)
  • podanie: p.o.,
  • stosowana podobnie jak morfina.
 • dekstropropoksyfen (niedostępny w Polsce)
 • dipipanon (niedostępny w Polsce)
 • leworfanol (niedostępny w Polsce)
  • 8 x silniejszy od morfiny. [3] [4]

Częściowe agonisty (opioidy agonistyczno-antagonistyczne)

Działają jak antagoniści jedynie w przypadku skojarzenia ich z “czystymi” agonistami. Wykazują niższe ryzyko uzależnienia, nie powodują depresji ośrodka oddechowego (dzięki “efektowi pułapowemu”).

 • pentazocyna (Rpw: Pentazocinum WZF)
  • słaby opioid,
  • podanie: p.o. lub i.v.,
  • agonista w stosunku dla receptorów typu κ (aktywność przeciwbólowa i sedatywna) i typu s (zaburzenia nastroju i dysforia)
  • częściowy agonista dla receptorów typu µ (5 x słabiej niż morfina), znosi działanie przeciwbólowe morfiny.
 • buprenorfina (Rp: Bunondol, Buprenorfina Teva, Melodyn, Transtec, Rpw: Bunorfin, w: Suboxone z naloksonem)
  • silny opioid,
  • podanie: i.m., s.c., s.l., przezskórnie
  • częściowy agonista receptorów µ i δ,
  • antagonista receptorów κ,
  • oprócz zwalczania silnego bólu, znajduje zastosowanie również przy leczeniu uzależnień – znosi euforyzujące działanie pozajelitowo podanej morfiny i nie dopuszcza do wystąpienia objawów abstynencyjnych. Przy podawaniu większych dawek przeważa jej działanie antagonistyczne  (tzw. efekt pułapowy) – działa wtedy antagonistyczne w odniesieniu do równocześnie podawanej morfiny.
 • tramadol (Rp: Adamon SR, Noax Uno, Oratram, Poltram, Tramal, Tramundin, w: ApoPatram, Doreta, Exbol, Padolten, Paratram, Symtram, Zaldiar – z paracetamolem, Skudexa z deksketoprofenem)
  • slaby agonista receptorów opioidowych, ze szczególnym powinowactwem do receptora µ,
  • dodatkowy efekt przeciwbólowy jest związany z hamowaniem wychwytu zwrotnego serotoniny (należy zachować ostrożność przy łączeniu z SSRI i IMAO)  i noradrenaliny.
 • nalbufina (Rpw: Nalpain)
  • podanie: i.v., s.c., i.m.
 • butorfanol (niedostępny w Polsce)
  • 5 x silniejsze działanie przeciwbólowe od morfiny.
 • meptazinol (niedostępny w Polsce)
  • 10 x słabszy od morfiny.

Częściowe antagonisty

Częściowe antagonisty takie jak nalorfina i lewalorfan znoszą działanie leków należących tylko do grupy 1.

Pełne antagonisty

Pełne (czyste) antagonisty,  takie jak:

 • nalokson (Naloxonum Hydrochloricum WZF),
 • naltrekson (Adepend) – odwrotny agonista,
 • nalmefen (Selincro),
 • diprenorfina,

znoszą działanie leków należących zarówno do grupy 1 jak i 2.

Naltrekson (Adapend) i nalmefen stosowane są w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu.[5][6] Nalrekson w wielokrotnie niższej dawce jest również stosowany w terapii wielu innych schorzeń, ale Low Dose Naltrexone (LDN) poświęcimy osobny artykuł.

Zobacz też Czytaj też: Inne opracowania klasyfikacji leków: [catlist tags=”klasyfikacja-lekow” numberposts=-1 excludeposts=this template=ol]

REKLAMA

Piśmiennictwo:

 1. Fine PG, Portenoy RK (2004). A Clinical Guide to Opioid Analgesia. McGraw Hill.
 2. Latta KS, Ginsberg B, Barkin RL. Meperidine: a critical review. Am J Ther. 2002 Jan-Feb;9(1):53-68. Review. abstrakt  
 3. Rokicka D., Wróbel M., Szymborska-Kajanek A., Bożek A., Strojek K.,: Bólowa polineuropatia cukrzycowa- diagnostyka i możliwości terapeutyczne. Diabetologia Kliniczna, 2012; 1(1): 25-33.
 4. Gatti A., Sabato A.F., et al.: Controlled-Release Oxycodone and Pregabalin in the Treatment of Neuropathic Pain: Results of a Multicenter Italian Study. European Neurology, 2009; 61: 129-137.
 5. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Augustowicz-Kopeć E., et al.: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Medycyna Praktyczna, 2013; s. 2487-2494
Cytuj ten artykuł jako:
Paulina Gorol, Opioidowe leki przeciwbólowe + przykłady, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/preparaty/opioidowe-leki-przeciwbolowe-przyklady/) [dostęp: 16 maja 2022]
Podziel się:
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
REKLAMA
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry