fbpx
REKLAMA

Pytanie czytelnika

Czy receptę pro auctore na 100% można wystawić na zwykłej kartce? Czy od 01.07.2021 w kwestii wypisywania recept papierowych na 100% jest jakaś zmiana?

Krótka odpowiedź

Recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji, nie musi dokładnie odpowiadać wzorowi określonemu w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. Innymi słowy, w dalszym ciągu można wystawiać recepty na zwykłych kartkach, o ile ich wymiar nie będzie mniejszy niż 200 mm długości i 90 mm szerokości oraz zostanie spełniony warunek czytelności recepty.

REKLAMA

Wyjaśnienie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r.[1] wprowadza nowy wzór recepty papierowej, który z dniem 01.07.2021 stał się jedynym obowiązującym. Jak dowiadujemy się z § 6. 1. recepta w postaci papierowej, która zawiera wszystkie niezbędne dane, lecz nie odpowiada wzorowi recepty określonemu w załączniku nr 6 albo 7 do rozporządzenia, jest realizowana w przypadku, gdy:

1) rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych pól recepty nie odpowiada ich umiejscowieniu wynikającemu ze wzoru recepty,

2) wzajemne proporcje między wielkościami poszczególnych pól recepty odbiegają od proporcji wynikających ze wzoru recepty,

3) poszczególne informacje zamieszczane przez osobę wystawiającą receptę w określonych polach recepty nie mieszczą się w całości w tych polach (wykraczają poza ich obręb)

– jeżeli spełniony jest wymóg czytelności wystawionej recepty.

Pola recepty mogą mieć zatem odmienne niż we wzorze wielkość, proporcje czy nawet umiejscowienie. Ponadto rozporządzenie odnosi się także do właściwych wymiarów recepty:

§ 3. 3. Wymiary recepty w postaci papierowej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości.

 

§ 6. 2. Osoba realizująca receptę ma prawo zrealizować receptę, której wymiary w stopniu nieznacznym różnią się od wymiarów określonych w § 3 ust. 3, pod warunkiem że spełniony jest warunek czytelności recepty.

Rozporządzenie nie precyzuje, w jakim stopniu wymiary mogą odbiegać od wzoru oraz czy powyższe zapisy dotyczą zarówno recept refundowanych jak i nierefundowanych, jak miało to miejsce w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 08.03 2012 r.[2], gdzie zapis brzmiał następująco:

§ 11. Recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji nie musi odpowiadać wzorowi określonemu w załączniku nr 6 do rozporządzenia, chyba że na recepcie przepisano leki zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zmiany, które wprowadza nowe rozporządzenie w kwestii zapisów dawkowania, omówiono w osobnym artykule. (Patrz: Nowe przepisy o zapisie dawkowania leków – Kompendium”.)

Poniżej obowiązujący wzór recepty papierowej.

Wzór recepty papierowej.

REKLAMA

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. w sprawie recept. Dz.U.2020.2424 pełny tekst
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 08.03 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Dz.U.2012.260 ze zmianami pełny tekst

Zadaj swoje pytanie

Masz problem z receptą, z trudnym przypadkiem, czy chcesz po prostu pogłębić swoją wiedzę? Zadaj pytanie naszej redakcji. Odpowiemy drogą mailową, a interesujące odpowiedzi zostaną opublikowane w sekcji Pytania i odpowiedzi.
Cytuj ten artykuł jako:
Patrycja Cieślik, Czy można wystawiać pełnopłatne recepty na zwykłej kartce? [Q&A], Portal opieka.farm (https://opieka.farm/pytania/czy-mozna-wystawiac-pelnoplatne-recepty-na-zwyklej-kartce-qa/) [dostęp: 21 lipca 2021]
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
REKLAMA
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry