fbpx

wszystkie >

W czym nimesulid w żelu może być lepszy od innych preparatów przeciwbólowych? – Wyjaśniamy!

W czym nimesulid w żelu może być lepszy od innych preparatów przeciwbólowych? W jakich sytuacjach i jakim pacjentom można go polecić?
mgr farm.

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2021

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2021

OPRACOWANIE PRZYGOTOWANE PRZEZ ZESPÓŁ 3PG NA ZLECENIE FIRMY ANGELINI.

Pytanie

W czym nimesulid w żelu może być lepszy od innych preparatów przeciwbólowych? W jakich sytuacjach i jakim pacjentom można go polecić?

Krótka odpowiedź

Nimesulid w żelu (AulinDol) może być lepszym wyborem od innych preparatów przeciwbólowych, ponieważ:

 • ma lepszy profil bezpieczeństwa od NLPZ działających ogólnoustrojowo,[1]
 • osiąga niskie stężenie w krążeniu ogólnym, dlatego nie wchodzi w interakcje z innymi lekami[2]
 • ze względu na miejscowe działanie, może być stosowany przez pacjentów ze współistniejącymi schorzeniami układowymi,[3]
 • osiąga wysokie stężenia w tkankach objętych procesem zapalnym,[4]
 • umożliwia zredukowanie dawki NLPZ stosowanych doustnie,
 • wpływa na zmniejszenie stężenia wielu mediatorów stanu zapalnego,[5]
 • działa już po 15 minutach od aplikacji.[6]

Ponadto dzięki zastosowaniu postaci żelu, lek AulinDol może być wykorzystany do masażu (lub drenażu limfatycznego) miejsca objętego stanem zapalnym, co dodatkowo złagodzi objawy bólowe oraz obrzęk.

Wyjaśnienie

Ból zapalny narządu ruchu powstaje na skutek uszkodzenia tkanek lub w wyniku trwającego procesu chorobowego. Dochodzi wtedy do uwolnienia mediatorów zapalnych odpowiedzialnych m.in. za odczuwanie bólu przez pacjenta.

Dlatego niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ze względu na właściwości hamowania syntezy prostaglandyn, są grupą leków najczęściej stosowanych w łagodzeniu bólu urazowego, reumatycznego, jak i bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Żel z nimesulidem – nowy NLPZ do stosowania miejscowego

Wybór NLPZ zarówno do stosowania miejscowego, jak i ogólnoustrojowego jest szeroki. Do tej pory, preparaty z nimesulidem (tj. selektywnym NLPZ) były dostępne tylko na receptę i tylko w postaci leków do stosowania doustnego. Dlatego można powiedzieć, że pojawienie się w 2021 roku leku OTC z nimesulidem do stosowania miejscowego, było swojego rodzaju nowością w świecie NLPZ. Obecnie AulinDol to jedyny lek z nimesulidem do stosowania miejscowego.

Nimesulid należy do NLPZ hamujących preferencyjnie cyklooksygenazę-2 (COX-2), oprócz tego jest inhibitorem innych czynników prozapalnych takich jak histamina, cytokiny prozapalne czy interleukiny. Żel z nimesulidem (AulinDol) jest lekiem dostępnym bez recepty, który według ChPL może być stosowany w leczeniu bólu związanego ze skręceniem stawów oraz w przebiegu ostrego urazowego zapalenia ścięgien. AulinDol, dzięki hamowaniu wielu mediatorów prozapalnych, łagodzi ból pochodzenia mięśniowo-szkieletowego oraz zmniejsza obrzęk tkanek zmienionych zapalnie.

Dodatkową zaletą leku AulinDol jest brak alkoholu w składzie żelu, co zmniejsza ryzyko nadmiernego wysuszenia skóry oraz poprawia efekt kosmetyczny podczas stosowania miejscowego.

Żel z nimesulidem ma lepszy profil bezpieczeństwa od NLPZ stosowanych doustnie

Ze względu na liczne działania niepożądane doustnych NLPZ, w wielu wytycznych znajdziemy informacje o tym, aby leczenie bólu pochodzenia mięśniowo-szkieletowego rozpoczynać od zastosowania paracetamolu oraz NLPZ o działaniu miejscowym, zwłaszcza w leczeniu bólu o łagodnym oraz umiarkowanym przebiegu. A dopiero potem, w miarę zaostrzania objawów, dołączyć do terapii NLPZ o działaniu ogólnoustrojowym.[7][8] Takie postępowanie ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych (takich jak dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego), co w konsekwencji wpływa na zwiększenie efektywności terapii.

NLPZ do stosowania na skórę, w tym nimesulid w żelu, mają lepszy profil bezpieczeństwa od NLPZ doustnych, gdyż przenikają do krążenia ogólnego tylko w niewielkim stopniu. W przypadku nimesulidu do krwioobiegu przechodzi tylko 0,4–3,9% zastosowanej dawki.[9]

Wyniki przeglądu Cochrane z 2015 roku wykazały, że NLPZ do stosowania miejscowego:[10]

 • są skuteczne w leczeniu bólu ostrego wywołanego urazami, skręceniami i przeciążeniami,
 • łagodzą ból na podobnym poziomie co NLPZ przeznaczone do podania doustnego,
 • wiążą się z niskim ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Preparaty do stosowania miejscowego działają więc tylko w miejscu aplikacji, osiągając jednoczenie wyższe niż po podaniu doustnym stężenia w tkankach objętych procesem zapalnym. Dzięki temu taka forma podania, wzmaga efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy zastosowanego leku. [11]

Dzięki miejscowej aplikacji żel z nimesulidem będzie bezpiecznym wyborem dla osób chorujących na schorzenia wieloukładowe, które niejednokrotnie są związane ze stosowaniem przez pacjenta dużej ilości leków. Ograniczenie ilości leków spożywanych doustnie zmniejszy także ryzyko wystąpienia interakcji lekowych związanych z polipragmazją.

Trzeba dodać, że włączenie do terapii bólu NLPZ o działaniu miejscowym, umożliwi również redukcje dawki doustnych NLPZ u pacjentów stale stosujących leki z tej grupy.

Nimesulid w żelu wykazuje skuteczność przeciwbólową i przeciwzapalną

Nimesulid, nie tylko hamuje COX-2, ale również wpływa na zmniejszenie stężenia czynnika aktywującego płytki (PAF), bradykininy i cytokin prozapalnych, dodatkowo hamuje uwalnianie histaminy z komórek tucznych oraz zmniejsza degradację macierzy chrzęstnej poprzez hamowanie syntezy metaloproteaz.[6]

Nimesulid zastosowany miejscowo, oprócz działania przeciwzapalnego, wykazuje również działanie przeciwbólowe, co zostało potwierdzone w badaniu pierwszej i drugiej fazy bólu na modelach zwierzęcych oraz w badaniach klinicznych z udziałem ludzi.[12][10]

Dobra tolerancja, skuteczność przeciwbólowa i właściwości farmakokinetyczne żelu z nimesulidem wskazują, że jego miejscowe działanie może być korzystne w stanach takich jak zapalenie ścięgien oraz urazy mięśniowo-szkieletowe. Nimesulid w żelu działa już po 15 minutach, dlatego będzie dobrym wyborem w przypadku nagłego wystąpienia ostrego bólu.[6]

Komu i w jakim celu polecać nimesulid w żelu?

AulinDol, według ChPL, to preparat przeznaczony do stosowania w łagodzeniu bólu związanego ze skręceniem stawów i urazowym zapaleniem ścięgien. Jednakże, ze względu na dobry profil bezpieczeństwa, możesz polecić zastosowanie żelu z nimesulidem w celu:

 • leczenia łagodnego i umiarowego bólu pochodzenia mięśniowo-szkieletowego,
 • leczenia obrzęku i bólu powysiłkowego wśród sportowców,
 • zmniejszenia doustnie stosowanej dawki NLPZ u pacjentów stale przyjmujących leki z tej grupy,
 • leczenia ostrych urazów narządu ruchu.

AulinDol to lek bezpieczny – na tę chwilę brak doniesień dotyczących fotoalegii.[13] Z uwagi na niskie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, AulinDol możesz polecić nie tylko osobom dorosłym, ale również dzieciom powyżej 12. roku życia.

Lek jest dostępny w dwóch wielkościach 100 g i 50 g – dlatego pacjentom, którzy zazwyczaj aplikują lek sporadycznie lub stosują żel z nimesulidem pierwszy raz, warto rekomendować mniejsze opakowanie.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA:
Rekomendując żel z nimesulidem alergikom, zaleć, aby pacjent przed pierwszym zastosowaniem leku, sprawdził reakcje na nową substancję, aplikując żel na małej powierzchni skóry.

Nazwa produktu leczniczego: AulinDol, 30 mg/g, żel, skład jakościowy i ilościowy:1 g żelu zawiera 30 mg nimesulidu (Nimesulidum).Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan 0,8 mg/g, propylu parahydroksybenzoesan 0,2 mg/g. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Postać farmaceutyczna: Żel, homogeniczny, bladożółty żel bez zanieczyszczeń. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie bólu związanego ze skręceniami stawów i z ostrym urazowym zapaleniem ścięgien. Dawkowanie i sposób podawania :Dorośli: Produkt leczniczy AulinDol w postaci żelu należy nakładać cienką warstwą (zazwyczaj w dawce 3 g, co odpowiada 6 – 7 cm wyciśniętego żelu) na bolesne miejsce 2 – 3 razy na dobę i wcierać do całkowitego wchłonięcia. Czas trwania leczenia: 7 do 15 dni. Dzieci poniżej 12 lat: AulinDol nie był badany u dzieci. Z uwagi na brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności, produktu tego nie należy stosować u dzieci (patrz punkt 4.3). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub skurcz oskrzeli) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować na skórę pękniętą, otartą lub w przypadku zakażeń skóry.Nie stosować jednocześnie z innymi kremami o miejscowym działaniu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Produktu leczniczego AulinDol nie należy stosować na rany na skórze lub otwarte skaleczenia. Nie należy stosować produktu leczniczego AulinDol w pobliżu oczu lub na błony śluzowe; w razie przypadkowego kontaktu należy natychmiast zmyć żel wodą. Produktu AulinDol nie należy przyjmować doustnie. Po zastosowaniu produktu należy dokładnie umyć ręce. Nie należy stosować produktu pod opatrunki okluzyjne. Działania niepożądane mogą być zminimalizowane poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy możliwy czas.U pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego, aktywną chorobą wrzodową lub jej podejrzeniem, ciężką niewydolnością nerek lub wątroby, ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia lub ciężką/niewyrównaną niewydolnością serca należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu AulinDol. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne NLPZ, z uwagi na brak badań dotyczących miejscowego stosowania nimesulidu w tej grupie pacjentów. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia nadwrażliwości w przebiegu leczenia. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu AulinDol, ponieważ po zastosowaniu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych działających miejscowo, może występować uczucie pieczenia, a w wyjątkowych przypadkach może się też rozwinąć fototoksyczne zapalenie skóry, W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcjina dwrażliwości na światło, pacjentów należy ostrzec przed ekspozycją na bezpośrednie światło słoneczne i światło w solarium. W razie utrzymywania się lub nasilenia objawów należy zasięgnąć porady lekarza. Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).Produkt leczniczy AulinDol może brudzić na żółto leczoną skórę, a także ubrania stykające się z leczonym obszarem. Działania niepożądane: Wymienione poniżej działania niepożądane stwierdzono podczas badań klinicznych u ograniczonej liczby pacjentów, u których wystąpiły łagodne odczyny miejscowe. Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania, stosując następujące określenia: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1,000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często świąd, rumień. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:23201
SIL/01/2021

Piśmiennictwo:

 1. Derry, S., Moore, R. A., Gaskell, H., McIntyre, M., & Wiffen, P. J. (2015). Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. The Cochrane database of systematic reviews, 2015(6), CD007402. abstrakt
 2. Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. (2021). ChPL AulinDol.
 3. Woroń, J. (2021). Miejscowa postać nimesulidu – nowa jakość w leczeniu bólu zapalnego. Terapia NR 2/2021.
 4. Erdogan, F., Ergün, H., Gökay, N. S., Gulmez, S. E., Bolay, B., & Tulunay, F. C. (2006). The diffusion of nimesulide gel into synovial fluid: a comparison between administration routes. International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 44(6), 270–275.  abstrakt
 5. Dapino, P., Ottonello, L., & Dallegri, F. (1994). The anti-inflammatory drug nimesulide inhibits neutrophil adherence to and migration across monolayers of cytokine-activated endothelial cells. Respiration; international review of thoracic diseases, 61(6), 336–341. abstrakt
 6. Sengupta, S., Velpandian, T., Kabir, S. R., & Gupta, S. K. (1998). Analgesic efficacy and pharmacokinetics of topical nimesulide gel in healthy human volunteers: double-blind comparison with piroxicam, diclofenac and placebo. European journal of clinical pharmacology, 54(7), 541–547. abstrakt    
 7. Romanowski, W., Zdanowska, A., Romanowski, M. (2016). Choroba zwyrodnieniowa stawów — aktualne standardy leczenia. Rheumatology Forum 2016;2(2):52-57. pełny tekst
 8. NICE Guidance. (2014). Osteoarthritis: care and management – clinical guideline. Dostęp 20.12.2021: pełny tekst [data aktualizacji: 11.12.2020]
 9. Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. (2017). ChPL AulinDol.
 10. Derry, S., Moore, R. A., Gaskell, H., McIntyre, M., & Wiffen, P. J. (2015). Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. The Cochrane database of systematic reviews, 2015(6), CD007402. abstrakt  
 11. Erdogan, F., Ergün, H., Gökay, N. S., Gulmez, S. E., Bolay, B., & Tulunay, F. C. (2006). The diffusion of nimesulide gel into synovial fluid: a comparison between administration routes. International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 44(6), 270–275. abstrakt
 12. Sengupta, S., Velpandian, T., Sapra, P., Mathur, P., & Gupta, S. K. (1998). Comparative analgesic efficacy of nimesulide and diclofenac gels after topical application on the skin. Skin pharmacology and applied skin physiology, 11(4-5), 273–278. abstrakt
 13. FDA. (1990). Medications That Increase Sensitivity To Light: A 1990 Listing

Zadaj swoje pytanie

Masz problem z receptą, z trudnym przypadkiem, czy chcesz po prostu pogłębić swoją wiedzę? Zadaj pytanie naszej redakcji. Odpowiemy drogą mailową, a interesujące odpowiedzi zostaną opublikowane.
Cytuj ten artykuł jako:
Maja Kłobus, W czym nimesulid w żelu może być lepszy od innych preparatów przeciwbólowych? – Wyjaśniamy!, Portal opieka.farm (https://opieka.farm/pytania/w-czym-nimesulid-w-zelu-moze-byc-lepszy-od-innych-preparatow-przeciwbolowych-wyjasniamy/) [dostęp: 22 stycznia 2022]
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
12 komentarzy
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Jakub Lenard

Bardzo długi artykuł, ale bez odpowiedzi na pytanie 😉 Wystarczyłoby kilka akapitów czy skuteczniejszy/bezpieczniejszy od innych leków np. w podobnej postaci, a tu tyle niepotrzebnych informacji o markerach stanu zapalnego, itd. Nawet jakby nie był pisany na zlecenie producenta leku, to i tak farmaceuci tak często skupiają się na mechanizmach działania, a często nie umiemy nawet ocenić czy lek w ogóle działa, a jeśli tak to jaka jest wielkość efektu i jak porównać z innymi lekami, itd. Mechanizmy to mało znacząca ciekawostka dla naukowców, my się skupmy ilu osobom może pomóc, a nie czy komuś stężenie PAF czy histaminy się zmienia. A poza tym jak to jest z NLPZ-ami w urazach tak jak Konrad pisał w tym artykułem? https://opieka.farm/przypadki/czy-nlpz-opozniaja-gojenie/

Jakub Lenard

Dzięki za odpowiedź! Zaciekawił mnie ten artykuł, bo niewiele wiem o nimesulidzie (nie mam z nim na co dzień do czynienia). Zwykle teksty z opieka.farm biorę i czytam w ciemno i nieraz mnie uratowały w pracy. A tu przyznam szczerze, że się mocno zdziwiłem jak przeczytałem tytuł, który od razu sugeruje odpowiedź i wzmiankę o pisaniu na zlecenie producenta.
Długość nie jest problemem. Problemem jest podawanie niepotrzebnych informacji, na podstawie których nie można nic powiedzieć, a już na pewno nie że nimesulid działa skuteczniej/bezpieczniej. Myślę, że nie jesteś w mniejszości z tymi mechanizmami. Studiowanie farmacji to kult mechanizmów działania, w przeciwieństwie do parametrów istotnych dla pacjenta. Żonglując mechanizmami można w dowolny sposób dopasować je do wszystkiego. Jest mnóstwo przykładów farmakoterapii, gdzie ten sam mechanizm rzekomo tłumaczył najpierw szkodliwość leków, a potem korzystne działanie tych samych leków (albo na odwrót). To są takie bajki, tylko narracja. Jeżeli chcemy porównywać nimesulid z innymi lekami to analizujemy przeglądy systematyczne, analizy sieciowe i parametry, które są istotne. Nie analizujemy parametrów farmakokinetycznych, stężenia leku w tkankach czy markerów stanu zapalnego. Po co porównywać nimesulid w żelu do leków doustnych? Porównujmy nimesulid z innymi lekami miejscowymi, patrzmy na przeglądy systematyczne, na SMD i wielkość efektu, itd. W tym artykule jedyny przegląd Cochrane nawet nie uwzględnia nimesulidu. Badanie na 12 osobach to fajna ciekawostka, ale do jakichkolwiek rekomendacji się średnio nadaje. Jak nie ma lepszych dowodów, to trzeba mówić, o tym że ich brakuje i że możemy być znacznie pewniejsi co do ibuprofenu i diklofenaku albo opierać się doświadczeniu pacjenta, co też jest jakąś opcją.
Inny przegląd systematyczny porównujący różne leki miejscowe (w tym niemsulid) w OA. Nimesulid na pewno nie wypada najlepiej, a na pewno najgorzej pod względem jakości dowodów – zaledwie kilkadziesiąt osós (vs kilka tysięcy dla ibuprofenu i doklofenaku + bardzo krótki follow-up).
I dzięki za odpowiedź odnośnie artykułu Konrada, wspomniałem go tylko, bo coś kojarzyłem go, a mało wiem o wpływie na gojeniu, itd. Nie wiedziałem czy coś się zmieniło. Nie miałem na myśli, że NLPZ-y są złe na bóle m-szkieletowe, bo w sumie to jedyne skuteczne leki w tym wskazaniu 🙂

Bez tytułu.png
Iwo Fober

Nie przejrzałem innych źródeł, ale na wklejonym przez Pana Jakuba wykresie SMD dla nimesulidu jest w ogóle nieistotna statystycznie, więc teoretycznie na podstawie tej metaanalizy, nie ma dowodu na jego działanie. W przeciwieństwie do diklofenaku w żelu, gdzie wynik jest istotny i precyzyjny.
Dowody słabe, a mając jeszcze na uwadze to, że reklamowany przez Was preparat jest ok. dwa razy droższy (wg cen w aptekach internetowych) od diklofenaku w żelu, to wniosek jest jeden – sam z siebie nikomu tego nie polecę. To jest ewentualnie preparat dla ludzi, którzy smarowali się już wszystkim, nie pomogło i po prostu mają zachciankę spróbować czegoś innego, nie patrząc na koszt. I gdyby artykuł był uczciwy, to taki wniosek by się w nim znalazł, obok kwestii opisanych przez Jakuba.
Odnosząc się jeszcze do przytoczonych przez Panią Maję badań, to są one dla nas bezużyteczne – placebo jako komparator przy tylu innych miejscowych NLPZ dostępnych w aptece? Co kogo obchodzi, jak to działa w porównaniu do niczego? Piroksykam jako komparator też sprawdza się średnio, bo w PL dostępny jest na Rp, a mówimy o sprzedaży OTC – farmaceuta nie będzie miał dylematu nimesulid vs piroksykam.
Zaczynam mieć mieszane uczucia co do przygotowywanych przez Państwa treści, bo również brałem je prawe w ciemno, ale jak widać zdarza Wam się uprawiać bardzo podstępny rodzaj marketingu. Pozostaje mieć nadzieję, że materiały płatne/ niesponsorowane nie są jego częścią.

Iwo Fober

Jeśli tytuł artykułu brzmi: “W czym nimesulid w żelu może być lepszy od innych preparatów przeciwbólowych? – Wyjaśniamy!” to należy oczekiwać, że rozważone zostaną potencjalne korzyści względem wszystkich/ większości preparatów przeciwbólowych (a już koniecznie tych standardowych, najczęściej stosowanych w sytuacjach, w których ma być zastosowany nimesulid w żelu – czyli względem żelu z diklofenakiem/ ibuprofenem, bo po to się takie porównania robi, żeby ewentualnie zmienić dotychczasową praktykę), a nie tylko tych dobranych tak, żeby uwypuklić (wątpliwe) przewagi tego leku (w tym przypadku są to doustne NLPZ – nikomu po farmacji raczej nie trzeba tłumaczyć zalet leczenia miejscowego vs systemowego i nie dotyczą one tylko żelu z nimesulidem). Rozumiem, że artykuły sponsorowane rządzą się swoimi prawami, może w takim razie warto zrezygnować z takiej “porównawczej” narracji? Zwłaszcza przy braku dobrych dowodów, dotyczących takich porównań. “Przeglądy” producenta są niestety bezwartościowe (spokojnie można zakładać każdy możliwy bias), te trzy badania rozważane osobno też nie uprawniają do żadnych sensownych porównań nimesulidu w żelu do innych leków przeciwbólowych – w 2 komparatorem było placebo, a w tym jednym sądząc po sformułowaniu “co najmniej tak samo skuteczna” nawet nie zakładali w hipotezie, że nimesulid będzie lepszy od diklofenaku. Czy te badania zostały Państwu dostarczone w takiej formie, jak Pani zacytowała? Sam opis, bez odniesień do publikacji w recenzowanym czasopiśmie? Może można je znaleźć w którymś rejestrze BK?
Co do braku doniesień o fotoalergii – wyżej Autorka sama pisze: “Nimesulid do stosowania miejscowego nie ma jeszcze takiej popularności jak diklofenak, ketoprofen, czy chociażby nimesulid do stosowania doustnego. Dlatego brakuje dużych badań z udziałem ludzi, porównujących jego skuteczność względem innych NLPZ o takiej formule.” Nie stosuje się, to i nie ma doniesień.
Możliwość stosowania od 12. r.ż. bez narażania się na gniew wnikliwie czytających ulotki rodziców warta zapamiętania 😉

Konrad Tuszyński

 jak widać zdarza Wam się uprawiać bardzo podstępny rodzaj marketingu

Poczułem się wywołany do odpowiedzi.

Chciałbym zwrócić uwagę, że:

 • wyraźnie zaznaczono, że to artykuł na zlecenie,
 • napisano jakiego producenta,
 • na samym wstępie,
 • dosłownie w tytule stoi “w czym może być lepszy od innych leków przeciwbólowych”, a nie “w czym jest najlepszy, dlaczego najlepszy; porównanie leków przeciwzapalnych; najnowsze doniesienia w temacie…” itd. – pisanie o innych NLPZ byłoby zupełnie nie na temat.

Zatem zarzucanie podstępu jest tu według mnie nieuprawnione.

Co do sensowności porównania żelu z lekiem doustnym – z praktycznego punktu widzenia jest jak najbardziej zasadne, przecież dla pacjenta lek miejscowo działający i doustny to ta sama kategoria “czegoś na ból kolana”. Gdy prosi o tabletki/kapsułki, lepiej zarekomendować żel w pierwszej kolejności. I to chciała przekazać autorka, i ma rację. Jaki żel? Ten, o którym mowa w tytule. Przecież jakby pisała o diklofenaku, artykuł byłby nie na temat.

Owszem, farmaceutom nie trzeba tłumaczyć, że podanie miejscowe to mniejsze ryzyko działań niepożądanych, ALE już trzeba przypominać, że powinni rekomendować żele w pierwszej kolejności (bo gdy słyszą, że pacjent prosi o tabletki/kapsułki, z automatu zakładają, że muszą podać coś doustnego) oraz że miejscowe stosowanie może być równie skuteczne (wśród farmaceutów też pokutuje przekonanie, że “jak już bardzo boli, to tylko tabletki”).

Poza tym, w aptece nie mamy samych topowych produktów. Jak wjeżdża pakiet nowego preparatu, to farmaceuci chcą wiedziec – w czym to może być lepsze od tego co mieliśmy dotychczas? Czy to jest coś warte? Stąd artykuły, w których chcemy ustalić… w czym dany preparat może być lepszy. 🙂 Gdzie tu podstęp? A to, że producent sam wychodzi z wiedzą do farmaceutów (zamiast bombardować reklamą pacjentów, którzy i tak sami wymuszą zamówienie), to chyba na plus.

W praktyce przecież farmaceuta nie pyta “czy mam absolutną 100% pewność, że ten preparat jest skuteczniejszy klinicznie”, bo pracuje z tym co ma na stanie i chce wiedzieć, komu i kiedy ten nowy preparat wydać.

Prawdziwym wyzwaniem, które podjęliśmy, jest właśnie odnoszenie wyników badań do aptecznej rzeczywistości. Nie jest łatwo jednocześnie kierować się kryteriami EBM i pracować z polskimi pacjentami w polskiej aptece. Kruszenie kopii o preparat, który jest lekiem, tylko dlatego, że nie jest przebadany na tak dużych grupach jak inne związki, wydaje mi się na wyrost. Chętnie podyskutowałbym o bezpieczeństwie stosowania wyrobów medycznych, które zalewają rynek. Wszyscy podnoszą temat nieskutecznych suplementów, a mamy szemrane produkty na covid, ból ucha, infekcje intymne…

Pozdrawiam i dołączam się do życzeń noworocznych. 🙂

Jakub Lenard

Maja, ja na pewno nie prowadzę z nikim wojen, tylko się podzieliłem swoimi odczuciami. Zwykle sponsorowane artykuły o lekach działają na mnie jak płachta na byka i z zasady ich nie czytam, robię wyjątek tylko dla opieka.farm. Temat szemranych wyrobów i suplementów to zupełnie inna para kaloszy. Całkowicie się zgadzam z Iwo, tekst jest pisany pod ustaloną w pytaniu narrację i rozpryskiwana jest w nim bibliografia na potrzeby tej narracji. I tyle. Dla mnie ruch w złym kierunku, ale jestem pewny, że dla większości farmaceutów nie będzie to miało żadnego znaczenia i nikogo raczej to nie będzie drażniło. I też nie zgadzam się z Konradem – skoro nie ma sensu pisać o innych NLPZ-ach w tekście porównującym go z innymi NLPZ-ami, to po co to w ogóle pisać? Każdy lek będzie miał coś innego niż inne, jeden lepszy niż placebo, inny bez alkoholu, a inne zielone pudełko. Wystarczy wkleić co ma producent do powiedzenia i każdy sobie wyrobi opinie. Na pewno patrzę z innej perspektywy i jest mi łatwiej bo na co dzień nie mam takich dylematów, o których pisze Konrad, dlatego będę czytał tylko wybrane teksty. Pozdrowienia dla Konrada i całej ekipy, robicie dobrą robotę i oby tak dalej w 2022 🙂

12
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
Przewiń do góry