fbpx

Recepty transgraniczne, spoza UE i dla obcokrajowców – zasady wystawiania i realizacji

Autor:
mgr farm.
Publikacja: 06/05/2022
O czym pamiętać podczas realizacji recepty transgranicznej?

Spis treści

Treść tylko dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Recepta transgraniczna to recepta na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawiona przez osobę uprawnioną do wystawiania recept w państwie należącym do UE lub państwie członkowskim EFTA podlegająca realizacji w innym państwie UE, w którym recepta jest realizowana.[1]

Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane:

 • imię lub imiona i nazwisko pacjenta,
 • datę urodzenia pacjenta,
 • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
 • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy),
 • dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym),
 • dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie państwa, w którym recepta została wystawiona,
 • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego,
 • nazwę własną, jeżeli przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych – w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej,
 • postać,
 • moc,
 • ilość,
 • sposób dawkowania,
 • datę wystawienia recepty,
 • podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany produkt leczniczy o kategorii dostępności Rpw.

Recepta transgraniczna jest realizowana pełnopłatnie.

Jeżeli recepta transgraniczna nie została zrealizowana w innym państwie członkowskim, to może zostać zrealizowana w Polsce pełnopłatnie lub jeżeli spełnia wszystkie wymagania recepty refundowanej, to również jako recepta refundowana.

Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska niebędąca receptą transgraniczną (recepta zagraniczna spoza UE) jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane:

 • imię lub imiona i nazwisko pacjenta,
 • adres pacjenta,
 • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową,
 • postać,
 • moc,
 • ilość,
 • datę wystawienia recepty,
 • dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

Zobacz też:

Przepisy nie określają, w jakim języku recepty mają być wystawione. Recepty transgraniczne i recepty z państw spoza Unii i EFTA wystawiane są w postaci papierowej.

Recepty dla cudzoziemców mogą też być wystawione w Polsce. (Patrz: Farmaceuta, lekarz, pielęgniarka i położna – na co może wystawić receptę i zapotrzebowanie? [tabela]”.) Jeżeli pacjent posiada kartę EKUZ lub poświadczenie z NFZ to recepta może zostać wystawiona jako recepta refundowana. Na takiej recepcie musi się znaleźć seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, o ile pacjent nie posiada numeru PESEL.

Prócz danych pacjenta recepta refundowana wystawiona dla pacjenta posługującego się kartą EKUZ lub poświadczeniem NFZ musi też zawierać informację o państwie, w którym znajduje się instytucja właściwa dla pokrycia kosztów leczenia pacjenta wyrażoną symbolem tego państwa. Dane te osoba realizująca receptę może uzupełnić na podstawie okazanych przez pacjenta dokumentów.[2]

Piśmiennictwo

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne tekst jednolity pełny tekst .pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept pełny tekst .pdf

Subskrybuj
Powiadom o
1 komentarz
Najwyżej oceniane
Nowsze Najstarsze
Inline Feedbacks
View all comments
Robert Radziszewski

Aktualnie, na recepcie transgranicznej nie mogą być przepisane produkty lecznicze recepturowe, preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpz”.

FB
Twitter/X
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wydrukuj

Zobacz też

1
0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x

Zaloguj się