REKLAMA

Kiedy można odmówić wydania produktu leczniczego?

W jakich przypadkach farmaceuta lub technik farmaceutyczny może odmówić wydania produktu pacjentowi?

W tym opracowaniu przedstawiam sytuacje, w których farmaceuta lub technik farmaceutyczny może odmówić wydania produktu leczniczego. Może to nastąpić w momencie, gdy:

 • recepta zawiera nieprawidłowe dane,
 • wydanie produktu leczniczego może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta,
 • istnieje uzasadnione podejrzenie, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym,
 • pojawi się uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania,
 • zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego w recepcie, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept,
 • od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej,
 • osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta,
 • produkt leczniczy, ŚSSPŻ lub wyrób medyczny został przepisany na recepcie, której unikalny numer identyfikujący receptę został najpóźniej na dzień przed wypisaniem recepty zablokowany i zamieszczony w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.
 • sprzedaż dotyczy produktów leczniczych zakończonych wystawieniem faktury dla podmiotów prowadzących sprzedaż produktów leczniczych, (Patrz: Wystawianie faktur dla pacjenta i odbiorcy”.)
 • sprzedaż dotyczy większej ilości i może to być traktowane jako sprzedaż hurtowa,
 • ilość wydanych produktów zawierających substancje psychoaktywne jest większa niż określona przepisami,
 • pojawiły się wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się produkt leczniczy – w przypadku zakupu produktu leczniczego, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta i technik farmaceutyczny są uprawnieni do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu produktu leczniczego nie wydaje się.

mgr farm. Małgorzata Łęt

Kierownik apteki ogólnodostępnej. Aktywnie działa w samorządzie aptekarskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku dyrektora ds. farmacji. Szczególnie interesuje się recepturą i dietetyką. Pełni funkcję redaktora ds. prawa i realizacji recept na portalu opieka.farm.

[artykuły]

REKLAMA
Podziel się:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pogadanki Farmaceutyczne

REKLAMA

Ostatnie komentarze

Najnowsze na portalu

Czytaj też:

0
Wyraź swoje zdanie i dodaj komentarz :)x
()
x